Město Polička

Vývoj obyvatelstva

1567 ve městě a na předměstí napočteno 202 sousedů s rodinami
1584 stálo uvnitř hradeb 129 velkých domů a 73 chalup, na předměstích 41 domů a 43 chalup - počet všech obyvatel by bylo možno odhadnout zhruba na 1100 až 1200 lidí
1619 napočteno 192 usedlých měšťanů a 60 v roce 1613 shořelých domů a prázdných městišť
1626 ve městě žilo 24 rodin a 17 na předměstích
1654 ve městě napočteno 90 usedlých a na předměstích 36 sousedů mimo 83 domů pustých a zbořených
1713 napočteno 1236 obyvatel
1757 napočteno 281 domů - město disponovalo 464 robotníky s potahem a 459 pěšími
1788 napočteno 439 domů
1830 napočteno 616 domů s 3590 obyvateli
1840 napočteno 642 domů s 3807 obyvateli

Rok

Počet domů

Počet obyvatel

 1850

    677

 3 857

 1869

nezjišťován 

 4 414 

 1880 

    679

 4 632

 1890 

    664

 4 550

 1900

    674

 4 982

 1910 

    722

 5 262

 1921 

    754

 5 046

 1930 

    946

 6 096

 1950

 1 086

 5 630

 1961 

 1 099

 6 084

 1970 

 1 169

 6 575

 1980 

 1 166

 8 362

 1990

 1 343

 8 438

 2000

1601
(město: 220 č. p)
(horní předm. 865 čp.)
(dolní předm. 516 čp.)

 8 738
(město: 558 č.p.)
(horní předm. 5784 č.p.)
(dolní předm. 2396 č.p.)

Vybráno z knihy: Věnné město českých královen Polička
autoři: Stanislav Konečný, Jindřich Růžička
rok vydání: 2001

Poznámka autora: Až do roku 1850, roku prvního „celostátního“ a oficiálního úředního sčítání lidu, se jedná o kusé a zdaleka ne stoprocentně hodnověrné údaje, které byly v pramenech „tu a tam“ objeveny.