Město Polička

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města ve volebním období 2018 - 2022

Slib člena Zastupitelstva města Poličky - ustanovení § 69ods. 2 z.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Starosta, místostarostka a členové Rady města Poličky byli zvoleni na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Poličky 5.11.2018.

Jednací řád zastupitelstva k dispozici zde (v PDF)

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 18. června 2020

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Milana Matouše, paní Marii Kučerovou a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, ověřením Mgr. Markétu Šafářovou a pana Radima Totuška. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2019 společně se zprávou o výsledku přezkoumání…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. května 2020

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, pana Oldřicha Báču a Ing. Josefa Baláše, PhD.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Matouše, ověřením Ing. Jitku Bidlovou, Ph.D. a Mgr. Davida Šafáře. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. února 2020

ZM schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2020 příjmy ve výši                                                                  310.430,9 tis. Kč výdaje ve výši…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 2. května 2019

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením MUDr. Martina Plška a pana Radima Totuška. ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2020 - 2022. ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 4. dubna 2019

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Jitku Bidlovou, Mgr. Milana Matouše a MUDr. Martina Plška. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Markétu Šafářovou a Jiřího Hejtmánka. ZM souhlasí s návrhem výše vypořádání požadavků zhotovitele na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 28. února 2019

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, PhD., Ing. Štěpána Vlčka a pana Oldřicha Báču.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením paní Marii Kučerovou a pana Miloše Grubhoffera.   ZM schvaluje snížení běžných výdajů o 491,0 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2019 v kapitole…

Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 13. prosince 2018

ZM schvaluje navržený program zasedání s výjimkou bodu č. 3. Pořízení změny č. 3 územního plánu města Poličky.   ZM volí za členy návrhové komise Ing. Martina Kozáčka, Mgr. Milana Matouše a Mgr. Davida Šafáře.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., ověřením pana Radima Totuška a pana Jiřího Hejtmánka.   a/…

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 5. listopadu 2018

        ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, pana Radima Totuška a pana Oldřicha Báču.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D. a MUDr. Miloslava Kaprase.                 ZM stanoví počet členů rady města na 7 osob.                  ZM…

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 13. září 2018

ZM schvaluje doplnění programu o úpravu usnesení č. 12 ze dne 22. 2. 2018 týkající se prodeje pozemků v k. ú. Polička společnosti APOLLO CZ s. r. o. Polička.   ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Mgr. Markétu Šafářovou a Mgr. Jana Matouše.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Oldřichu Báču, ověřením Mgr. Davida Šafáře…

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 25. června 2018

1. ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Jiřího Tomana, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Jiřího Hejtmánka. 2. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením RNDr. Ladislava Scheiba  a MUDr. Miloslava Kaprase. 3. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2017 společně se zprávou o výsledku…

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 26. dubna 2018

  ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, Mgr. Davida Šafáře a Ing. Romana Kysilko.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání JUDr. Marii Tomanovou, PhD., pana Radima Totuška a pana Oldřicha Báču.   ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 dle důvodové zprávy.   a/ ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních…

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. března 2018

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Oldřicha Báču a Mgr. Markétu Šafářovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana MUDr. Jiřího Tomana, ověřením pana Miloše Grubhoffera a pana Pavla Štefku. ZM schvaluje pořadí žadatelů o koupi bytu v rozestavěných energeticky pasivních bytových domech v lokalitě Bezručova v Poličce označených…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 22. února 2018

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Ing. Romana Kysilko a pana Pavla Štefku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Otakara Pospíšila, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a pana Radima Totuška.   ZM I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2018 - příjmy ve výši                 …

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. prosince 2017

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Jukla, Mgr. Markétu Šafářovou a pana Oldřicha Báču.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, Mgr. Jana Matouše a Ing. Josefa Baláše, Ph. D.   ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 dle důvodové zprávy.   ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení…

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 21. září 2017

  ZM volí za členy návrhové komise pana Miloše Grubhoffera, pana Pavla Štefku a pana Otakara Pospíšila.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a paní Marii Kučerovou.   ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2017.   ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 22. června 2017

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., Mgr. Jana Jukla a RNDr. Ladislava Scheiba.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Radima Totuška, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a Mgr. Jana Matouše.   a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. dubna 2017

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Oldřicha Báču a Mgr. Markétu Šafářovou.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením pana Miloše Grubfoffera a pana Pavla Štefku.   ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 dle důvodové zprávy.   ZM schvaluje poskytnutí dotací pro: - Ekocentrum…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 23. února 2017

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Ing. Romana Kysilko a pana Pavla Štefku.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Otakara Pospíšila, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a p. Radima Totuška.   ZM I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2017 příjmy ve výši                                               …

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 8. prosince 2016

ZM volí za členy návrhové komise p. Jiřího Hejtmánka, p. Radima Totuška a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením Mgr. Jana Matouše, Ing. Romana Kysilko. a/ ZM bere na vědomí rezignaci paní Marie Kučerové, Polička na funkci uvolněné místostarostky ke dni 31. prosince 2016 b/ ZM schvaluje veřejnou formu volby místostarosty. c/…

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 14. září 2016

ZM volí za členy návrhové komise p. Mgr. Jana Matouše, p. Pavla Štefku a Ing. Romana Kysilko.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Otakara Pospíšila, ověřením Bc. Antonína Kadlece a MUDr. Jiřího Tomana.   ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2016 dle důvodové zprávy.   ZM schvaluje splacení zůstatku úvěru číslo…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. června 2016

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Mgr. Davida Šafáře a Bc. Antonína Kadlece.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Oldřicha Báču, ověřením p. Radima Totuška a p. Miloše Grubhoffera.   a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2015 společně se zprávou o výsledku…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 5. května 2016

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Romana Kysilko, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Pavla Štefku.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením p. Otakara Pospíšila a Mgr. Jana Matouše.   ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle důvodové zprávy.   ZM schvaluje poskytnutí dotací pro: - Artedu, z. s.,…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 3. března 2016

ZM schvaluje změny v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2016: V kapitole 16 – Kultura a sport, běžné výdaje na straně č. 75, ř. č. 39 snížení o 600 tis. Kč u položky Regenerace památek (Hradby) a navýšení o 600 tis. Kč u položky na straně č. 76, ř. č. 51 Mariánský (morový) sloup (restaurování). V kapitole 39 – Místní hospodářství,…

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 10. prosince 2015

ZM volí za členy návrhové komise paní Mgr. Markétu Šafářovou, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Ladislava Scheiba.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, ověřením Ing. Josefa Baláše a Bc. Antonína Kadlece.   a/ ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2015 dle důvodové zprávy. b/ ZM zmocňuje radu města k provedení…

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. září 2015

ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, Mgr. Jana Jukla a pana Mgr. Jana Matouše.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Davida Šafáře a pana Radima Totuška.   ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2015.   ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2015 dle důvodové zprávy.   ZM…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. června 2015

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Markétu Šafářovou, Ing. Romana Kysilka a Bc. Antonína Kadlece. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Pavla Štefku, ověřením pana Otakara Pospíšila a MUDr. Jiřího Tomana. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2014 společně se zprávou o výsledku přezkoumání…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 23. dubna 2015

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a RNDr. Ladislava Scheiba.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, ověřením Bc. Antonína Kadlece a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.   ZM neschvaluje vyřazení položky ve výši 50 tis. Kč z rozpočtového opatření č. 4/2015 v kapitole 28 – Sociální…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. února 2015

ZM volí za členy návrhové komise pana Otakara Pospíšila, Mgr. Davida Šafáře a Mgr. Jana Matouše.    ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, pana Radima Totuška a pana Petra Šimona.   ZM schvaluje navýšení o 622,0 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky v kapitole 41 – Pokladní správa v řádcích…

Usnesení přijatá na 10. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. prosince 2014

  ZM volí za členy návrhové komise Ing. Romana Kysilku, pana Pavla Štefku a pana Jiřího Hejtmánka.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Radima Totuška.   ZM neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 6611/5 o výměře 1163 m² v k.ú. Polička na stavbu RD v lokalitě Bezručova I., Polička, dle důvodové…

Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. prosince 2014

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, pana Oldřicha Báču a pana Jiřího Hejtmánka.    ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, Bc. Antonína Kadlece a MUDr. Miloslava Kaprase.    a/ ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše na doplnění podmínek prodeje pozemků v obci a k.ú. Polička za účelem stavby rodinných…

Usnesení přijatá na 8. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. listopadu 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, Ing. Romana Kysilko a p. Pavla Štefku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Markétu Šafářovou, ověřením pana Otakara Pospíšila a MUDr. Jiřího Tomana. ZM schvaluje doplnění programu o projednání dalších bodů, a to schválení složení osadních výborů a schválení…

Usnesení přijatá na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném

1/         ZM volí za členy návrhové Ing. Josefa Baláše, Ph.D., Mgr. Jana Matouše a Mgr. Jana Jukla. 2/         ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením Ing. Martina Kozáčka a pana Pavla Štefku. 3/         ZM volí za členy komise pro zajištění…

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. září 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, Bc. Antonína Kadlece a Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením MVDr. Jiřího Teplého a pana Jiřího Hejtmánka. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2014. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: 1. ZO ČSOP Polička,…

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 26. června 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, RNDr. Ladislava Scheiba a RNDr. Milana Janečku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Báčovou, ověřením MVDr. Jiřího Teplého a MUDr. Martina Plška. a) ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2013 společně se zprávou o výsledku přezkoumání…

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. dubna 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, RNDr. Milana Janečku a pana Oldřicha Báču. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2014. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2014. ZM schvaluje směnu pozemků p. č. 414 o výměře 511 m2, p. č. 450/2 o výměře 132…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. března 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Oldřicha Báču a MUDr. Patrika Lisého. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením paní Marii Báčovou a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D..  ZM schvaluje použití druhé části státní finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 20. února 2014

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, Bc. Antonína Kadlece a MVDr. Jiřího Teplého.  ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Davida Šafáře a pana Jiřího Hejtmánka. ZM I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2014 příjmy ve výši                                 …

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 30. ledna 2014

ZM schvaluje doplnění odstavce c) a zrušení odstavce a) v bodě 2. článku III. a zrušení bodu 3. článku III. Dohody o spolupráci na zajištění prodeje nemovitosti uzavřené dne 1. 11. 2012, dle důvodové zprávy. ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1210/22 o výměře 411 m2 v k.ú. Polička od ČR - Státního pozemkového úřadu, Praha 3, dle důvodové zprávy. Kupní…

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. listopadu 2013

1/ ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Mgr. Jana Matouše a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.. 2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Báčovou, ověřením Bc. Antonína Kadlece a MUDr. Patrika Lisého. 3/a ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 15/2013. 3/b ZM zmocňuje RM k případnému provedení poslední rozpočtové změny za rok 2013, a to formou…

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 26. 9 .2013

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2013. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - Svaz důchodců ČR, o. s. Městská organizace Polička, ve výši 12 tis. Kč na činnost organizace. - Český svaz ochránců přírody, ve výši 5 000 Kč na nátěrové hmoty pro klubovnu, doplnění vybavení klubovny - Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. 6. 2013

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, pana Oldřicha Báču a paní Marii Báčovou.  ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Patrika Lisého, ověřením Ing. Martina Kozáčka a Bc. Antonína Kadlece. ZM souhlasí s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem města Poličky za rok 2012 společně se zprávou o výsledku přezkoumání…

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 18. 4. 2013

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2013. ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2013 na akci „Hradební systém města Poličky – obnova hradebních úseků SO 19 a SO 20“, dle zpracované a schválené projektové dokumentace – III. etapa, a přiznává…

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. února 2013

ZM schvaluje zapojení Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 do projektu Místní akční skupiny Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. s názvem „Technické školky“, dle důvodové zprávy. ZM schvaluje záměr provedení plynofikace budov Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy Polička, Hegerova 427 a Mateřské školy Polička, Palackého…

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. února 2013

ZM schvaluje zapojení Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 do projektu Místní akční skupiny Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. s názvem „Technické školky“, dle důvodové zprávy. ZM schvaluje záměr provedení plynofikace budov Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy Polička, Hegerova 427 a Mateřské školy Polička, Palackého…

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. listopadu 2012

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, Mgr. Jana Putnu a RNDr. Milana Janečku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením zápisu Bc. Antonína Kadlece a paní Marii Báčovou. ZM schvaluje poskytnutí finanční výpomoci v částce 622 000,- Kč Základní škole Na Lukách Polička, se splatností nejpozději do 31.…

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27. září 2012

ZM volí za členy návrhové komise pana Mgr. Jana Matouše, pana Bohumila Bednáře a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana MUDr. Martina Plška, ověřením zápisu Mgr. Davida Šafáře a Ing. Martina Kozáčka. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2012. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2012. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička, ve výši 6 000 Kč na opravy a údržbu základny a klubovny,…

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. srpna 2012

  ZM se zavazuje vyčlenit v rozpočtu města na rok 2013 částku ve výši cca 6 mil. Kč na realizaci II. etapy rekonstrukce Tyršovy ulice. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2012. Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.  

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 21. června 2012

  ZM volí za členy návrhové komise RNDr. Ladislava Scheiba, pana Bohumila Bednáře a Mgr. Jana Putnu. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Bc. Antonína Kadlece, ověřením zápisu paní Marii Báčovou a MUDr. Patrika Lisého. ZM souhlasí s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem Města Poličky za rok 2011 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Města Poličky za rok 2011 bez výhrad. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2012. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - SRPŠ při Gymnáziu…

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 19. dubna 2012

ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, Jiřího Hejtmánka a MUDr. Vlastimila Slezáčka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Báčovou, ověřením zápisu MUDr. Martina Plška a Mgr. Davida Šafáře. a) ZM neschvaluje návrh na povýšení finančního příspěvku na činnost Městské organizace Klubu důchodců ČR z 30 tis. Kč na 40 tis. Kč. b) ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2012. ZM odkládá projednání žádosti o prodej pozemků PK č. 637 o výměře 1471 m2, PK č. 463 o výměře 2575 m2, PK č. 464 o výměře…

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 19. 4. 2012

 V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění    SVOLÁVÁM  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY ve čtvrtek 19. dubna 2012 v 16.30 h. do malého sálu Tylova domu v Poličce.   PROGRAM: 1. Rozpočtová změna č. 2/2012 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Zřízení odloučeného pracoviště MŠ Luční Polička 4. Různé 5. Diskuse Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18-ti let, které vlastní na území obce nemovitost,…

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. února 2012

ZM I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2012 příjmy ve výši 225.796,8 tis. Kč výdaje ve výši 236.765,2 tis. Kč schodek ve výši 10.968,4 tis. Kč který je kryt třídou 8 – financování Závaznými ukazateli na rok 2012 se stávají: - běžné příjmy včetně dotací ve výši 168.367,5 tis. Kč - kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 57.429,3 tis. Kč - splátky jistin úvěrů 7.624,0 tis. Kč - mimorozpočtová rezerva ve výši 8.701,9 tis. Kč - běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé…

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 23. 2. 2012

 V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění         SVOLÁVÁM   ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY ve čtvrtek 23. února 2012 v 16:30 h. do malého sálu Tylova domu v Poličce.   PROGRAM: 1. Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2012 2. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků fyzickým a právnickým  osobám městem Polička v roce 2012 3. Opatření obecné povahy Územní plán Polička 4. Program regenerace MPR a MPZ…

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. 12. 2011

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Báčovou, Bc. Antonína Kadlece a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením zápisu RNDr. Milana Janečku a MUDr. Martina Plška. a) ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1210/66 o výměře 2000 m2 v k.ú. Polička společnosti KMtronic s.r.o., se sídlem Litomyšl. Pro část pozemku o výměře 1300 m2 činí kupní cena 590,- Kč/m2, pro část pozemku o výměře 700 m2 činí kupní cena 350,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. b)…

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města konané dne 22. 12. 2011

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění   SVOLÁVÁM   ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY ve čtvrtek 22. prosince 2011 v 11.30 h. do zasedací místnosti Městského úřadu v Poličce.   PROGRAM: 1. Prodej pozemku v průmyslové zóně 2. Různé 3. Diskuse   Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18-ti let, které vlastní na území obce nemovitost, jsou oprávněni vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem…

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 11. 2011

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, RNDr. Milana Janečku a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením zápisu MVDr. Jiřího Teplého a JUDr. Marii Tomanovou. ZM schvaluje prodej domu č.p. 63 na stavební parcele č. 103 včetně st.p.č. 103 o výměře 108 m2 v k.ú. Střítež u Poličky zájemci, který předloží nejvyšší cenovou nabídku. Nejnižší podání bude stanoveno na základě aktuálního znaleckého posudku. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1219/15…

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 20. října 2011

ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, Jiřího Hejtmánka a Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Marii Báčovou, ověřením zápisu Mgr. Davida Šafáře a MUDr. Miloslava Kaprase. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2011. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: • Ekocentrum Skřítek Praha, ve výši 9.000,- Kč na podporu činnosti Ekocentra • SK8 Slalom Polička, ve výši 10.800,- Kč na účast juniorů a žáků na Mistrovství Evropy v Brně • SRPŠ při Gymnáziu v Poličce, ve výši…

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. září 2011

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, MUDr. Vlastimila Slezáčka a Bc. Antonína Kadlece. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením zápisu MUDr. Martina Plška a Ing. Martina Kozáčka. ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí roku 2011. ZM schvaluje realizaci stavby s názvem „Úpravy autobusového nádraží v Poličce“ a uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o výpůjčce mezi městem Polička a společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., dle předloženého návrhu…

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. června 2011

ZM schvaluje doplnění programu o projednání rekonstrukce plaveckého bazénu – I. etapa – financování. ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, MUDr. Martina Plška a Mgr. Davida Šafáře. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání RNDr. Ladislava Scheiba, ověřením zápisu MVDr. Jiřího Teplého a RNDr. Milana Janečku. ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet města Poličky za rok 2010 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2010 bez výhrad. ZM bere na vědomí…

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 23. 6. 2011

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění SVOLÁVÁM ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY ve čtvrtek 23. června 2011 v 1630 h. do malého sálu Tylova domu v Poličce. PROGRAM: 1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2010 2. Závěrečné účty svazků obcí za rok 2010:     2.1. Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko     2.2. Kraj Smetany a Martinů     2.3. Mikroregion Poličsko     2.4. Českomoravské…

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 7. 4. 2011

ZM schvaluje doplnění programu o delegování zástupců města Poličky do orgánů LIKO SVITAVY a. s., Svitavy. ZM ruší usnesení č. 17 z 5. zasedání Zastupitelstva města Polička konaného dne 16. 9. 2010. ZM ruší usnesení č. 21 z 5. zasedání Zastupitelstva města Polička konaného dne 16. 9. 2010. ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 5 k návrhu Územního plánu Polička – námitce se nevyhovuje v bodě 1., námitce se vyhovuje v bodě 2. s tím, že navrhovaná zastavitelná plocha Z75 bude z návrhu Územního plánu Polička vypuštěna…

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 17. února 2011

ZM neschvaluje návrh na zařazení částky ve výši 400 tis. Kč na opravu cest na hřbitově u kostela sv. Michala do návrhu rozpočtu roku 2011. ZM I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2011 příjmy ve výši 288.682,5 tis.Kč výdaje ve výši 291.988,0 tis.Kč schodek ve výši 3.305,5 tis.Kč který je kryt třídou 8 – financování Závaznými ukazateli na rok 2011 se stávají: - běžné příjmy včetně dotací ve výši 219.527,0 tis. Kč - kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 69.155,5 tis. Kč - splátky jistin úvěrů 6.017,4…

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 9. prosince 2010

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2010. ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2011 takto: a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2010 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro Turist servis s.r.o. na provoz informačního centra budou čerpány ve výši…

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 8. 11. 2010

 1/ ZM volí za členy návrhové komise RNDr. Milana Janečku, MVDr. Jiřího Teplého a pana Oldřicha Báču. 2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Jiřího Hejtmánka, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a Mgr. Jana Matouše. 3/ ZM volí za členy komise pro zajištění průběhu voleb starosty, místostarosty a dalších členů rady města paní Marii Báčovou, MUDr. Martina Plška a Mgr. Davida Šafáře. 4/ ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarostek a dalších členů rady města. 5/ ZM stanovuje, že radu města tvoří…

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění SVOLÁVÁM USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY   na pondělí 8. listopadu 2010 v 1630 h. do velkého sálu Tylova domu v Poličce.   PROGRAM: 1. Složení slibu členy zastupitelstva města 2. Volba starosty 3. Volba místostarostek 4. Volba dalších členů rady města 5. Různé 6. Diskuse Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18-ti let, které vlastní na území obce…

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 16. 9. 2010

ZM schvaluje doplnění programu o projednání návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2010. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2010 dle důvodové zprávy, přičemž výdaje na výkup pozemků v průmyslové zóně p. č. 1210/21, 1210/40 a 1210/41 v k. ú. Polička od pana Miloše Báči, Polička, výdaje na stavbu „Rozšíření průmyslové zóny - II. etapa“, a dále výdaje na platbu daně z převodu nemovitostí a na navýšení odvodu DPH související s prodejem…

Usnesení z mimořádného 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 7. 2010

1/ ZM volí za členy návrhové komise Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, Ing. Martina Kozáčka a pana Jiřího Hejtmánka. 2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením zápisu MUDr. Vlastimila Slezáčka a Mgr. Petra Nožku. 3/ ZM schvaluje investiční záměr „Realizace úspor energie – Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička s dotací z programu Zelená úsporám a způsob jeho financování dle důvodové zprávy. 4/ ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2010. V Poličce dne 15. 7. 2010 Jaroslav…

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelsva města Poličky konaného dne 17. 6. 2010

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Mgr. Petra Nožku a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením zápisu MUDr. Jiřího Tomana a MVDr. Jiřího Teplého. ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Poličky za rok 2009 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Města Poličky za rok 2009 bez výhrad. ZM bere na vědomí závěrečný účet ke dni 31. 12. 2009 svazku obcí Královská věnná města. ZM bere na vědomí závěrečný účet ke…

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Města Poličky

 V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění SVOLÁVÁM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY   na čtvrtek 17. června 2010 v 1630 h, do malého sálu Tylova domu v Poličce.   PROGRAM: 1. Závěrečný účet Města Poličky za rok 2009 2. Závěrečné účty svazků obcí za rok 2009:                            a) Královská věnná města                           …

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. 4. 2010

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, RNDr. Milana Janečku a Mgr. Jana Putnu. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením zápisu Mgr. Petra Nožku a paní Marii Kučerovou. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2010. ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny pro rok 2010 na akci „Městské hradby v Poličce, oprava hradebního úseku SO 04 – za č.p. 103 a 104, ul. Václavská“ a přiznává povinný finanční…

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky

 V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění SVOLÁVÁM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY   na čtvrtek 22. dubna 2010 v 16.30 h, do malého sálu Tylova domu v Poličce.   PROGRAM: 1. Rozpočtová změna č. 2/2010 2. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010 3. Návrh Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička 4. Vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova 5. Volba přísedících Okresního…

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 18. 2. 2010

 ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Jiřího Tomana, Mgr. Davida Šafáře a pana Bohumila Bednáře. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Rostislava Koumara, ověřením zápisu RNDr. Milana Janečku a MVDr. Jiřího Teplého. ZM: I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2010 příjmy ve výši 282.645,4 tis. Kč výdaje ve výši 300.224,0 tis.Kč schodek ve výši 17.578,6 tis.Kč který je kryt třídou 8 – financování. Závaznými ukazateli na rok 2010 se stávají: - běžné příjmy včetně dotací ve výši 212.439,2…

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 10. 12. 2009

 ZM volí za členy návrhové komise pana Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc., MUDr. Patrika Lisého a paní Marii Kučerovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Nožku, ověřením zápisu MUDr. Miloslava Kaprase a MVDr. Jiřího Teplého. ZM schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Polička jako obdarovaným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha jako dárcem, jejím předmětem budou pozemkové parcely č. 392/28 o výměře 78m2, č. 1228/4 o výměře 215 m2, č. 1228/19 o výměře 1091 m2, č. 1228/25 o výměře 29…

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. 10. 2009

 ZM volí za členy návrhové komise pana Mgr. Jana Putnu, Mgr. Petra Nožku a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením zápisu MUDr. Miloslava Kaprase a pana Eduarda Střílka. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro: - Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička ve výši 9.350,-- Kč na řemeslnou dílnu pro školní kolektivy – vánoční čárování voskem, - Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička ve výši 11.650,-- Kč na akci Advent na hradě Svojanově, - SK8 Slalom…

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 17. 9. 2009

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, RNDr. Milana Janečku a pana Bohumila Bednáře. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana MVDr. Jiřího Teplého, ověřením zápisu pana Rostislava Koumara a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí roku 2009. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2009. ZM schvaluje ukončení činnosti příspěvkové organizace Speciální základní škola Polička, Jiráskova 825, ke dni 31. 12. 2009. ZM schvaluje Dohodu o převodu činností, majetku…

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 18. 6. 2009

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Mgr. Petra Nožku a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením zápisu Mgr. Petra Zaala a Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala CSc. ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Poličky za rok 2008 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření…

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. 4. 2009

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. 4. 2009 ZM volí za členy návrhové komise pana Rostislava Koumara, paní Marii Kučerovou a Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Šafáře, ověřením zápisu pana Eduarda Střílka a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2009. ZM schvaluje změnu textu zřizovací…

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. 3. 2009

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Petra Nožku, pana Bohumila Bednáře a RNDr. Milana Janečku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, ověřením MVDr. Jiřího Teplého a Mgr. Davida Šafáře. ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón…

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 26. 2. 2009

ZM volí za členy návrhové komise pana Eduarda Střílka, pana RNDr. Milana Janečku a Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením pana Jiřího Hejtmánka a paní Marii Kučerovou. ZM: I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2009 příjmy ve výši 307.749,7 tis. Kč výdaje ve výši 330.483,2 tis. Kč schodek ve výši…

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 11. 12. 2008

ZM volí za členy návrhové komise pana MUDr. Miloslava Kaprase, paní Marii Kučerovou a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením Mgr. Miroslava Popelku a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2008. ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2009 takto: a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2008 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových…

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 30.10.2008

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, MUDr. Jiřího Tomana a MUDr. Patrika Lisého. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Zaala, ověřením Mgr. Davida Šafáře a paní Marii Kučerovou. ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků ve II. kole 2008 pro: - Dětské informační centrum v Poličce, ve výši 10.000,-- Kč, na úhradu nájemného za užívané prostory - Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, ve výši 4.400,-- Kč, na projekt „Práce s hlínou“ - Pionýrská skupina Pionýr Polička, ve výši…

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 11. 9. 2008

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, Mgr. Miroslava Popelku a pana Eduarda Střílka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana RNDr. Milana Janečku, ověřením pana Jiřího Hejtmánka a pana Rostislava Koumara. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí roku 2008. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2008. ZM schvaluje zařazení částky 100 tis. Kč do rozpočtu příspěvkové organizace Tylův dům na rok 2009 a pověřuje ředitelku Tylova domu k zajištění programu koncertu a vyjednáváním pro…

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 6. 2008

                                                                    Usnesení                    …

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 4. 2008

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 4. 2008 ZM volí za členy návrhové komise pana Mgr. Petra Nožku, MVDr. Jiřího Teplého a pana Rostislava Koumara. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením zápisu RNDr. Milana Janečku a pana Bohumila Bednáře. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2008. ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené podle ust. § 51 občanského zákoníku, jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran při realizaci projektu ze…

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 2. 2008

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 2. 2008 ZM schvaluje doplnění programu bodu č. 10 Různé za c), a to: o projednání petice proti omezení dopravy ve městě ze dne 27. 2. 2008. ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, MUDr. Patrika Lisého a paní Marii Kučerovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením zápisu Mgr. Jana Putnu a Mgr. Davida Šafáře. ZM schvaluje provedení úprav v návrhu rozpočtu Města Poličky na rok 2008 takto: Kapitola Životní…

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 13. 12. 2007

                                                               Usnesení                     ze 7. zasedání Zastupitelstva…

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 11. 2007

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 11. 2007 ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Matouše, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Milana Janečku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Patrika Lisého, ověřením zápisu Mgr. Davida Šafáře a MUDr. Jiřího Tomana. ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2007. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5545/2 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Polička, a to ve vzdálenosti cca 2,5 metrů od trafostanice umístěné na pozemku st.p.č. 3592. Kupní cena činí…

Přehled termínů zasedání Zastupitelsta města Poličky v roce 2008

Usnesením Zastupitelstva města Poličky č. 13 ze dne 15. 11. 2007 byly schváleny tyto termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2008: ÚNOR 28.2. zasedání zastupitelstva. DUBEN 24.4. zasedání zastupitelstva. ČERVEN 12.6. zasedání zastupitelstva. ČERVENEC, SRPEN – prázdniny. ZÁŘÍ 11.9. zasedání zastupitelstva. ŘÍJEN 30.10. zasedání zastupitelstva. PROSINEC 11.12. zasedání zastupitelstva. Začátek zasedání: vždy v 16:30 h. Místo: malý sál Tylova domu, Vrchlického 53, Polička

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27. září 2007

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27. září 2007 ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Bohumila Bednáře a Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Petra Nožku, ověřením MVDr. Jiřího Teplého a MUDr. Vlastimila Slezáčka. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2007. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 2/2007 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných…

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 6. 2007

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 6. 2007 ZM volí za členy návrhové komise Bc. Miroslava Popelku, pana Jiřího Hejtmánka a Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením zápisu pana Eduarda Střílka a MUDr. Miroslava Kaprase . ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2006 svazku obcí Česká inspirace. ZM bere…

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 5. 2007

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 5. 2007 1/ ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Patrika Lisého, paní Marii Kučerovou a MUDr. Miloslava Kaprase. 2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání RNDr. Milana Janečku, ověřením Mgr. Davida Šafáře a Mgr. Jana Putnu. 3/ ZM schvaluje Závěrečný účet Města Poličky za rok 2006 bez výhrad. 4/ ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2006 svazku obcí Mikroregion Poličsko. 5/ ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2006 svazku obcí Kraj Smetany…

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 4. 2007

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 4. 2007 ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Vlastimila Slezáčka, Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. a Mgr. Petra Nožku. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MVDr. Jiřího Teplého, ověřením zápisu pana Jiřího Hejtmánka a pana Rostislava Koumara. ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny pro rok 2007 na akci „Stavební úpravy hradeb (gotického opevnění Poličky) v části úseku…

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 2. 2007

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 2. 2007 ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Petra Zaala, RNDr. Milana Janečku a MUDr. Jiřího Tomana. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Matouše, ověřením zápisu pana Eduarda Střílka a pana Bohumila Bednáře. ZM neschvaluje provedení úprav v návrhu rozpočtu Města Poličky na rok 2007 v kapitole kultura a sport, ř.č. 47 – Ročenka - 180 tis. Kč a převedení této částky do běžné rezervy. ZM: I. schvaluje rozpočet Města Poličky na rok 2007…

Usnesení zastupitelstva města dne 7. 12. 2006

  Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 7. 12. 2006         ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Patrika Lisého, pana Jiřího Hejtmánka a MVDr. Jiřího Teplého.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Putnu, ověřením zápisu pana Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. a Mgr. Petra Zaala.   ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2006.   ZM ukládá RM komplexně vyhodnotit akci „Průmyslová zóna“ z hlediska plnění podmínek,…

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 8.11. 2006

  Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 8. 11. 2006 ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady města. ZM volí do funkce starosty pana Jaroslava Martinů. ZM volí do funkce místostarostky JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. ZM volí do rady města tyto další členy: MUDr. Jiřího Tomana, paní Marii Kučerovou, Mgr. Petra Zaala, Mgr. Davida Šafáře, Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2007 dle předloženého návrhu. ZM…

Zastupitelstvo města ve volebním období 2006-2010

Zastupitelstvo města ve volebním období 2006-2010 Slib člena Zastupitelstva města Poličky - ustanovení § 69ods. 2 z.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Starosta, místostarostka a členové Rady města Poličky byli zvoleni na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Poličky 8.11.2006. Členové Zastupitelstva města Poličky ve volebním…

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 10. 2006

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 10. 2006 ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Rozmarýnek Polička vydané v úplném znění pod č.j.: OKS/1428/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění čl. IV (hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem) o §§ znění zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění…

Usnesení zastupitelstva města dne 14. 9. 2006

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 14. 9. 2006 ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2006.   ZM ukládá RM pravidelně hodnotit a přijímat opatření k problematice plnění rozpočtu města zejména v oblastech -          splnění podmínek pro zajištění dotací zahrnutých v rozpočtu -          naplnění rozpočtu z prodeje pozemků v průmyslové…

Usnesení zastupitelstva města dne 15.6. 2006

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 6.2006   ZM bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí AZASS za rok 2005.   ZM bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace za rok 2005 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2005.   ZM schvaluje pořízení nového územního plánu Města Poličky.   ZM pověřuje OÚRaŽP vypsáním nabídkového řízení na firmu realizující soutěž na zpracovatele územního plánu města dle zákona č. 137/2006 Sb.   ZM…

Usnesení zastupitelstva města dne 27.4. 2006

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27.4.2006 ZM schvaluje Závěrečný účet Města Poličky za rok 2005 bez výhrad.   ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12. 2005 svazku obcí Mikroregion Poličsko.   ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12. 2005 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.   ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12. 2005 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.   ZM: a)   schvaluje účast Města Poličky…

Usnesení zastupitelstva města dne 16.2. 2006

Usnesení z  1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 16. 2. 2006 ZM schvaluje provedení úprav v návrhu rozpočtu Města Poličky na rok 2006 takto: kapitola Osadní výbory – zvýšení finančních prostředků na opravy komunikací, ř. č. 6 - opravy komunikací – Lezník a Střítež + 300,0 tis. Kč   kapitola Místní správa – snížení finančních prostředků na správu a obnovu počítačové sítě a na splátky leasingů   ř. č. 17 - správa a obnova počítačové sítě - 400,0 tis. Kč ř.č. 20 - splátky leasingů  -…