Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Komise bytová

- Jiří Hejtmánek - předseda komise - Marie Faltová - RNDr. Milan Janečka - Marie Pospíšilová - Jitka Uhlířová, DiS.

Komise dítě a volný čas

- Václav Lichtág - předseda komise - Ing. Filip Červený - Petr Erbes - Kateřina Grubhofferová - Pavel Pražan

Komise dopravní a bezpečnostní

- Mgr. Jan Kovář - předseda komise - Ing. Vít Báča - Mgr. Vítězslav Fila - Aleš Horníček - npor. Miroslav Kubík - Mgr. Robert Nechvátal - Ing. Jozef Opina - Josef Trávníček - Ing. Andrea Vraspírová

Komise kulturní

- Lukáš Zrůst - předseda komise - MUDr. Jiří Toman - Alena Báčová - Miloš Dempír, DiS. - Jaroslav Dusík - Věra Fialová - Bedřich Gloser - Alena Hejduková, DiS. - Alena Zavoralová - Petra Jílková - PhDr. David Junek - Ing. Adolf Klein - MVDr. Pavel Kysilka - Ing. ...

Komise pro občanské záležitosti

- Eva Hejtmánková - předsedkyně komise - Vilemína Červená - Marta Dvořáková - Danuška Chválová - Květoslava Jílková - Jana Krištofová - Jiřina Krůlová - Blanka Machová - Věra Skalníková - Božena Štefková - Jaroslava Štolová - Naděžda Trnková - Helena Vondrová - Jiřina Cupalová - Edita Švecová

Komise pro prevenci kriminality

- Aleš Horníček - předseda komise - Bc. Martina Černíková - Ing. Petr Dvořák - prap. Miroslav Halamka - Mgr. Ludmila Haraštová - Bc. Antonín Kadlec - Bc. Pavlína Kvapilová - JUDr. Věra Kvapilová - RNDr. Marta Najbertová - Bc. Et. Bc. Pavel Šimon

Komise pro zahraničí a cestovní ruch

Ing. Naděžda Šauerová - předsedkyně komise Miloš Dempír, DiS. RSDr. Ivan Chudý Ondřej Král Mgr. Jan Matouš Bc. Tereza Sejkorová Radek Zeman

Komise sportovní

- Bc. Antonín Kadlec - předseda komise - Jiří Andrle - Mgr. Vítězslav Fila - Miloš Grubhoffer - Mgr. Ludmila Haraštová - Jitka Kmošková - Ing. Roman Kysilko - Mgr. Milan Matouš - Ing. Pavel Navrátil - Otakar Pospíšil - Tomáš Procházka - Bc. David Schaffer - RNDr. Ladislav Scheib ...

Komise stavební a životního prostředí

- Mgr. Petr Nožka - předseda komise - Jiří Hejtmánek - Daniela Hilliard - Mgr. Jan Jukl - Ing. Petr Klusoň - Ing. Martin Kozáček - Josef Popelka - Ing. Blanka Stehnová - Ing. Petr Šafář - Radim Totušek

Komise zdravotně-sociální

- Petr Šimon - předseda komise - Mgr. Pavel Brandejs - Bc. Martina Černíková - Danuše Hanusová - Eva Jílková - Mgr. Jan Jukl - Zlatuše Kašparová - Ing. Anna Navrátilová - MUDr. Martin Plšek - Marie Pospíšilová - Irena Smolková - Ing. Libor Stráník - Mgr. Markéta Šafářová - ...

Seznámení dětí s právem

Pro rok 2014 připravila Komise pro prevenci kriminality při MěÚ Polička společně se Střediskem volného času Mozaika projekt, zaměřený na zvýšení právního vědomí dětí ve věku od devíti do patnácti let. Do projektu se zapojili soudci, státní zástupci, pracovníci probační a mediační služby, sociální pracovníci, policisté a strážníci. Ti ...

SPORTOVNÍ DEN dětí na fotbalovém stadionu v Poličce

Fotbalový stadion ožil ve čtvrtek 27. září sportovními stanovišti. Jednotlivá stanoviště zaplavily děti ZŠ 1. stupně Na Lukách a Masarykovy školy z Poličky. Sportovalo se na trampolínách, s hokejkami, fotbalovými míči, na žíněnkách. Žáci si vyzkoušeli atletické stanoviště, sportovní gymnastiku, šachy a první pomoc. Akce se vydařila i přesto, že ...

Odměňování trenérů - kritéria pro přiznání finanční odměny

Komentář k daným kritériím. Finanční odměny budou vypláceny na základě dodržování kritérií, která vytvořila sportovní komise města Poličky. Ta jsou označována jako obecná (neměnná). 1. Trenér musí pracovat s mládeží (děti, žactvo, dorost, juniorská kategorie do 19 let - včetně), která se pravidelně připravuje a startuje za poličská družstva. Členové ...

Sportovec Poličky

Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce Poličky pro rok 2011 Pořadatel: město Polička – sportovní komise Nominace: TJ, SK a svazy Poličky, sportovní, občanská sdružení, sportovní osobnosti a čtenáři Jitřenky Kategorie:             1. Jednotlivci (žáci/žákyně)                                 2. Jednotlivci (dorost)                                 3. Kolektivy (žákovské + dorost) Všechny kategorie budou hodnoceny bez ...

Výbory

Finanční výbor předseda: Ing. Josef Baláš, Ph.D. Ing. Karel Uttendorfský Petr Šimon Pavel Štefka Alena Jílková Bc. Milan Zavoral Bohumil Bednář Ing. Jaroslav Dobiáš Otakar Klepárník Kontrolní výbor předseda: RNDr. Ladislav Scheib Vít Kastner Stanislav Grubhoffer Radim Totušek Mária Rozkošná Aleš Doležal Zdeněk Čapek Jan Večeřa Výbor pro výchovu a ...

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Komise a výbory