Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 9. 2021

RM města rozhoduje o výběru dodavatele zakázky „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy – TDI“, takto: vybraným dodavatelem je firma ŠAFÁŘ CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy k realizaci zakázky „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy – TDI“ s firmou ŠAFÁŘ CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                              

Přílohy

Usnesení