Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 21. 4. 2022

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., MUDr. Miloslava Kaprase a Mgr. Davida Šafáře.

ZM pověřuje provedením zápisu Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D., ověřením MUDr. Jiřího Tomana a Mgr. Jana Matouše.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2023 – 2025.

1. ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, dle důvodové zprávy, a to pro:

 • Ekocentrum Skřítek z.s., Pomezí, ve výši 12.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2022“
 • Gymnázium Polička ve výši 6.000 Kč na oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2022
 • Gymnázium Polička ve výši  7.000 Kč na organizační zajištění besed k tématu vzdělávání
 • Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička ve výši 10.000 Kč na Zahradní slavnost pro žáky prvních tříd a děti z 1. Stupně
 • Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička ve výši 12.000 Kč na rozloučení s deváťáky aneb Zahradní slavnost na druhou
 • Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce ve výši  20.000 Kč na matematický seminář Mates
 • Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., ve výši 30.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž, účesová tvorba)
 • 1. ZO ČSOP Polička ve výši 28.000 Kč na kancelářské, výukové a sportovní potřeby oddílů, materiál a služby k opravám a úpravám klubovny
 • Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s., ve výši 35.000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny a auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu nářadí
 • Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Polička ve výši 25.000 Kč na výměnu střešní krytiny na základně Damašek, nákup kuchyňského vybavení, pořízení lodí
 • Rodinné centrum Podané srdce z.s., Polička, ve výši 12.000 Kč na činnost klubu pro děti - herna, klub, herna - roboti, deskovky Půda; činnost poradny při klubu v centru; víkendové pobyty pro rodiny s dětmi; příměstský tábor
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 5.000 Kč na tradiční dětský den
 • Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši 24.000 Kč na zajištění prostor a materiálního zabezpečení činnosti dětské skupiny
 • Adam Smolek Polička ve výši 20.000 Kč na 7. ročník kulturní akce SkARTovačka
 • Gymnázium Polička ve výši 20.000 Kč na organizační zajištění happeningu Pamatuj! (připomínky tragického úmrtí 3792 československých občanů židovského původu)
 • Mužský pěvecký sbor B. Martinů města Poličky, z.s., ve výši 20.000 Kč na koncertní vystoupení, semináře s hlasovými lektory
 • Oblastní charita Polička ve výši 16.500 Kč na benefiční koncert Oblastní charity Polička
 • Pontopolis z.s., Polička,  ve výši 35.000 Kč na filmový festival dokumentárních filmů Jeden svět
 • Spolek NÁŠ MARTINŮ Polička  ve výši 47.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí
 • Spolek Planeta Chaos z.s., Střítež - Polička,  ve výši 40.000 Kč na celoroční výstavní, kulturní a vzdělávací program
 • Gymnázium Polička ve výši 5.100 Kč na preventivní program o dospívání
 • Gymnázium Polička ve výši 20.000 Kč na preventivní protidrogový program „Psychohrátky“
 • Laxus z.ú. Nymburk ve výši 34.900 Kč na poskytování sociálních služeb - Centrum terénních programů Pardubického kraje pro uživatele drog
 • Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., ve výši 20.000 Kč na preventivní programy Osobní zodpovědnost, Kyberšikana, Skrytá nebezpečí internetu, Hrdinství všedního dne, Kult krásného těla, Jak se nenechat podvést, Předsudky, Holocaust
 • 1. FBC Polička, z.s., ve výši 91.408 Kč na činnost mládeže florbalového klubu
 • ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 9.656 Kč na Běh kolem poličských hradeb
 • ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 41.842 Kč na sportovní činnost mládeže
 • HC Spartak Polička z.s., ve výši 128.744 Kč na činnost hokejového klubu
 • HC Spartak Polička z.s., ve výši 3.219 Kč na turnaj přípravek v minihokeji
 • Mgr. Stanislav Nožka Polička ve výši 27.873 Kč na pořádání soutěží v lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení
 • Oblastní charita Polička ve výši 3.217 Kč na sportovní akci pro mládež i širokou veřejnost „Běh Jarmila Běhoděje 2022“
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 19.312 Kč na účast družstev mládeže na soutěžích v požárním sportu
 • SK Kometa Polička, z.s., ve výši 96.558 Kč na činnost sportovního klubu mládeže v hokejbalu
 • SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 106.214 Kč na sportovní činnost žákovských družstev a juniorů a jejich účast v Českém a Světovém poháru ve skateboardu
 • SK8 Slalom Polička, z.s.,  ve výši 22.530 Kč na tréninkový kemp žákovských družstev a juniorů
 • Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 115.869 Kč na činnost mládežnických oddílů
 • Sportovní kluby Polička, z.s. (oddíl házené), ve výši 45.060 Kč na činnost mládežnických oddílů v házené
 • Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve výši 90.121 Kč na činnost šachového oddílu - cestovné na soutěže, turnajové náklady mládeže, pronájem hracích prostor, nákup šachového a metodického materiálu, náklady na pořádání turnajů
 • Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve výši 6.437 Kč na několikadenní soustředění mládeže spojené s turnajem
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši 135.181 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši 34.117 Kč na uspořádání volejbalových soustředění pro jednotlivé mládežnické oddíly
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), ve výši 14.806 Kč na činnost mládeže stolního tenisu
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), ve výši 90.121 Kč na činnost mládeže tenisového oddílu
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu),  ve výši 11.587 Kč na tenisový kemp pro děti a mládež
 • Bonanza Vendolí, z.ú.,  ve výši 5.000 Kč na osobní a materiálové náklady spojené s poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“
 • Domov pro rodinu, z.s., Moravská Třebová, ve výši 5.000 Kč na dofinancování provozu sociální služby Most naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi
 • Květná Zahrada, z.ú., Květná, ve výši 70.000 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné, včetně mzdových nákladů
 • MaTami, centrum pro rodinu z.s., Polička,  ve výši 60.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“
 • Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Chotovice, ve výši 20.000 Kč na poskytnutí materiální pomoci občanům
 • Rodinné centrum Podané srdce z.s., Polička, ve výši  5.000 Kč na službu doprovod a péče o dítě/osobu se zdravotním postižením a speciálními potřebami
 • Oblastní charita Polička ve výši 15.000 Kč na pořízení keramické pece
 • Oblastní charita Polička ve výši 17.600 Kč na nákup tabletů pro ošetřující terénní personál domácí zdravotní péče a Domácího hospice sv. Michaela
 • Oblastní charita Polička ve výši 22.400 Kč na týdenní pobyt v Hostinném pro sociálně handicapované děti z Poličska žijící v různých typech péče
 • Oblastní charita Polička ve výši 5.000 Kč na Týdny pro duševní zdraví - osvětové a destigmatizační aktivity ve prospěch duševního zdraví
 • Rodinné Integrační Centrum z.s. Pardubice, ve výši10.000 Kč na službu raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce
 • Rodinné Integrační Centrum z.s., Pardubice, ve výši 5.000 Kč na službu sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra
 • Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy, ve výši 17.000 Kč na služby sociálního poradenství, osobní asistence, návštěvy v rodinách
 • Ekocentrum Skřítek z.s., Pomezí, ve výši 10.000 Kč na přednášky, besedy, workshopy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost
 • IHC Rebels Polička, z.s., ve výši 15.000 Kč na činnost družstva v ledním hokeji a in-line hokeji v roce 2022
 • Klub českých turistů, odbor Polička, ve výši 15.000 Kč na organizování turistických akcí, značení turistických tras, činnost
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 20.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 5.000 Kč na sadu hadic na 100 m překážek
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 11.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu - přepravné vozíky na sportovní požární stříkačky
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 34.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu - přetlakové ventily na požární sport

2. ZM neschvaluje poskytnutí dotací, dle důvodové zprávy, pro:

 • Ekocentrum Skřítek z.s., Pomezí, ve výši 20.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
 • To mě baví z.ú., Polička, ve výši 55.000 Kč na příměstský tábor s angličtinou
 • Rodinné Integrační Centrum z.s., Pardubice, ve výši 20.000 Kč na projekt sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

3. ZM schvaluje doplnění Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2022, schválených ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, a to o převedení částky 13.000 Kč v programu podpory výchovy a vzdělávání a převedení částky 11.000 Kč v programu podpory ostatní veřejně prospěšné aktivity z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací, dle důvodové zprávy.

1. ZM ruší usnesení Zastupitelstva města Poličky č. 9.1. ze dne 24. 2. 2022 dle důvodové zprávy.

2. ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Polička pro realizaci stavby „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“, za cenu 1000 Kč za m2, dle důvodové zprávy, a to:

a/ části p. p. č. 5057/2 o výměře 7461 m2, p. p. č. 5064 o výměře 192 m2 a p. p. č. 6152/70 o výměře 142 m2 - podílem id. 1/24, podílem id. 1/12, podílem id. 1/6, podílem id. 1/6, podílem id. 1/3, podílem id. 1/6

b/ části p. p. č. 5069/1 o výměře 3081 m2, p. p. č. 5068/1 o výměře 260 m2 a p. p. č. 6152/69 o výměře 121 m2- podílem id. 1/2, podílem id. 1/2

c/ části p. p. č. 5069/2 o výměře 1877 m2

d/ podílu id. ½ p. p. č. 5154/3 o výměře 5479 m2, p. p. č. 5153/2 o výměře 1093 m2 a p. p. č. 6152/65
o výměře 160 m2.

3. ZM zruší usnesení Zastupitelstva města Poličky č. 9.2. ze dne 24. 2. 2022 dle důvodové zprávy.

4. ZM schvaluje budoucí směnu části p. p. č. 5069/3 o výměře 2840 m2, p. p. č. 5068/3 o výměře 389 m2 a p. p. č. 6152/68 o výměře 121 m2 v k.ú. Polička, v ceně 1000 Kč/ m2, za pozemek ve vlastnictví města Poličky - budoucí parcelu pro výstavbu rodinného domu o výměře 1050 m2, která vznikne na části p. p. č. 5154/3 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Cena budoucí parcely pro výstavbu rodinného domu bude stanovena na základě podílu nákladů města Poličky na projekt „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I, Polička“ připadajících na tuto parcelu, k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Rozdíl cen příslušná strana uhradí druhé straně.

5. ZM schvaluje budoucí směnu části p. p. č. 5118/1 o výměře 1215 m2, p. p. č. 5117 o výměře 313 m2 a p. p. č. 6152/66 o výměře 84 m2 v k.ú. Polička za pozemky o celkové výměře 656 m2 ve vlastnictví města Poličky, které budou součástí budoucí parcely pro výstavbu rodinného domu na částech p. p. č. 5069/3, p. p. č. 5069/2 a p. p. č.5154/3, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Doplatek za směnu bude uhrazen ve výši součtu hodnoty pozemků I. etapy lokality pro bydlení, které nebudou parcelami pro výstavbu rodinných domů a nákladů projektu propočítaných na 1 m2 stavebních parcel vynásobeného 150 m2, přičemž doplatek nepřesáhne částku 270.000 Kč včetně DPH.

ZM schvaluje koupi  st. p. č. 55/2 o výměře 171 m2, součástí které je stavba domu č.p. 64, p. p. č. 163/1 o výměře 362 m2, p. p. č. 710 o výměře 27 m2, p. p. č. 711 o výměře 12 m2, p. p. č. 712 o výměře 585 m2, vše v obci Polička a k.ú. Modřec, za cenu 2.000.000 Kč, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 698 o výměře 33 m2, části p. p. č. 699 o výměře 2 m2, části p. p. č. 708 o výměře 15 m2 a části p. p. č. 105/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 100 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje vzdání se zákonného předkupního práva ke stavbě umístěné na st. p. č. 4151 v k.ú. Polička a je povinná ze zákonného předkupního práva. Pozemek stavební p.č. 4151 je ve vlastnictví města Poličky, které je oprávněné ze zákonného  předkupního práva, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje zrušení předkupního práva k pozemku st. p. č. 3883 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Polička ve prospěch města Poličky, dle důvodové zprávy.  Pozemek je ve vlastnictví Pardubického kraje.

ZM schvaluje výkup p. p. č. 1228/38 o výměře 57 m2 v k. ú. Polička od firmy INTRATECH družstvo, Polička,  dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej p. p. č. 5493/56 o výměře 22 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej p. p. č.198/5 o výměře 20 m2 a části p. p. č. 693/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Modřec. Kupní cena činí 70 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej st. p. č. 213 o výměře 8 m2 v k. ú. Lezník. Kupní cena činí 100 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje  prodej části p. p. č. 2898/92 o výměře 19 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 400 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 4386/54 o výměře 61 m2 a části p. p. č. 6611/79 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví města Poličky do vlastnictví Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2022, o odchylném vymezení doby nočního klidu.

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 příspěvkových organizací
dle důvodové zprávy:

 • Mateřská škola Rozmarýnek Polička,
 • Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181,
 • Mateřská škola Čtyřlístek Polička,
 • Mateřská škola Luční Polička,
 • Masarykova základní škola Polička,
 • Základní škola Na Lukách Polička,
 • Školní jídelna Polička, Rumunská 646,
 • Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička,
 • Středisko volného času Mozaika Polička,
 • Městská knihovna Polička,
 • Městské muzeum a galerie Polička,
 • Hrad Svojanov,
 • Tylův dům Polička,
 • Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.

ZM schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30.000 Kč Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce, dle důvodové zprávy.

               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.