Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 6. 2023

RM bere na vědomí dobrovolné vstupné na festival „Polička*555“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem Svárov, Stráž nad Nisou, za účelem sběru nepotřebného textilu a párované obuvi, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o zprostředkování burzovních komoditních obchodů se společností FIN-servis, a.s., se sídlem Kladno, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části komunikace k ČOV, ul. Heydukova v Poličce“, společnost Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části komunikace k ČOV, ul. Heydukova v Poličce“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části komunikace Polička – Modřec“, společnost Skanska a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části komunikace Polička – Modřec“ se společností Skanska a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části chodníku na ul. E. Beneše v Poličce“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Oprava části chodníku na ul. E. Beneše v Poličce se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Osvětlení cyklostezky Polička – Bořiny“, společnost DKV elektro spol. s r.o., se sídlem Skuteč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Osvětlení cyklostezky Polička – Bořiny“ se společností DKV elektro spol. s r.o., se sídlem Skuteč, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště na ul. Luční v Poličce vč. projektové dokumentace pro rozhodnutí stavebního úřadu a pro provedení stavby“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Parkoviště na ul. Luční v Poličce vč. projektové dokumentace pro rozhodnutí stavebního úřadu a pro provedení stavby“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou za období a ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rozšíření workoutového hřiště a provedení pryžové dopadové plochy u ZŠ Na Lukách v Poličce“ se společností FLORA SERVIS GROUP s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Výmalba místností č. 202, 203, 205, 206, 207, 212, 215 a schodiště v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“ pana Pavla Konečného, se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro zakázku „Výmalba místností č. 202, 203, 205, 206, 207, 212, 215 a schodiště v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“ s panem Pavlem Konečným, se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření školní družiny Masarykovy základní školy Polička a Základní školy Na Lukách Polička v době letních prázdnin v roce 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/34 č. P/N/PSP/2023/009 v souvislosti s akcí „Cyklostezka k masokombinátu v Poličce - II. etapa“ se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., se sídlem 140 00 Praha 4 - Nusle, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na tři měsíce od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023. Základní nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy bytu, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  v I. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na tři měsíce od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

a/ RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 2, o velikosti 1 + kk, v 1. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 7. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč/m² podlahové plochy bytu.

b/ RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 3, o velikosti 1 + kk, v 2. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 7. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč/m² podlahové plochy bytu.

a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce – projektová dokumentace“ firmě KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce – projektová dokumentace“ s firmou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ se zhotovitelem Tojapa s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Mezi domy“ s firmou Petr Sobotka, se sídlem Nový Jimramov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje cenovou nabídku firmy Stavební a pece spol. s r. o., se sídlem Chrudim, a současně jako dodavatele akce „Oprava hradeb části úseků SO 9 a SO 10 za domem čp. 170, ul. Tyršova, Polička“ a ukládá OVV vystavit objednávku na předmětnou akci, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníku na ul. Smetanova v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a Fischer TPD s.r.o., se sídlem Jilemnice, jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 1162/6 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Borová u Poličky, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.