Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 10. 2023

RM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, ve výši 700.000 Kč na předfinancování projektu „Modernizace koupelen pro uživatele ambulantní a terénní pečovatelské služby poskytované Pečovatelskou službou DPS Polička“ se splatností do pěti pracovních dnů po obdržení dotace, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 313, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 316, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 407, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 504, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem,  a to na dva roky, s účinností od 1. 11. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.384 Kč.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2023 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit Program podpory sportu - odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu rozsahu prací v rámci jednotlivých etap realizace akce I. etapa infrastruktury lok. JIH I v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“ s vybraným dodavatelem  LP staving s.r.o., se sídlem Domašov, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 7 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 435 m2, p.č. 5069/7 o výměře 276 m2 a p.č. 5069/3 o výměře 58 m2 dle GP č. 3063-29/2023 označených jako p.p.č. 6690/7 o výměře 710 m2 a p.p.č. 6690/12 o výměře 42 m2, vše v k.ú. Polička,  dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek v domě č.p. 1010, 1011, 1012, 1013, část obce Horní Předměstí, Polička, které jsou součástí stavební parcely p.č.st. 3400 v obci a k.ú. Polička, včetně podílu na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy takto:

I.

a/ byt č. 1010/1 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č.st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 657.379 Kč;

b/ byt č. 1010/2 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 885/21039. Kupní cena činí 1.291.086 Kč;

c/ byt č. 1010/3 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č.st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 694.426 Kč;

d/ byt č. 1010/4 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č.st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 347/21039. Kupní cena činí 301.163 Kč;

e/ byt č. 1010/5 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 568/21039. Kupní cena činí 815.749 Kč;

f/ byt č. 1010/6 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 984/21039. Kupní cena činí 696.132 Kč;

g/ byt č. 1010/7 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 347/21039. Kupní cena činí 240.000 Kč;

h/ byt č. 1010/8 v č.p. 1010 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 1030/21039. Kupní cena činí 771.209 Kč;

II.

a/ byt č. 1011/1 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 391/21039. Kupní cena činí 318.000 Kč;

b/ byt č. 1011/2 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 873/21039. Kupní cena činí 1.166.344 Kč;

c/ byt č. 1011/3 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 535/21039. Kupní cena činí 691.927 Kč;

d/ byt č. 1011/4 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 391/21039. Kupní cena činí 377.295 Kč;

e/ byt č. 1011/5 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 873/21039. Kupní cena činí 1.103.418 Kč;

f/ byt č. 1011/6 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 535/21039. Kupní cena činí 693.248 Kč;

g/ byt č. 1011/7 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 391/21039. Kupní cena činí 377.295 Kč;

h/ byt č. 1011/8 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 872/21039. Kupní cena činí 1.241.643 Kč;

ch/ byt č. 1011/9 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 985/21039. Kupní cena činí 694.570 Kč;

III.

a/ byt č. 1012/2 v č.p.1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 689.410 Kč;

b/ byt č. 1012/3 v č.p. 1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 996/21039. Kupní cena činí 1.506.204 Kč;

c/ byt č. 1012/4 v č.p. 1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 689.980 Kč;

d/ byt č. 1012/5 v č.p. 1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/21039. Kupní cena činí 376.038 Kč;

e/ byt č. 1012/7 v č.p. 1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 652.573 Kč;

f/ byt č. 1012/8 v č.p. 1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/21039. Kupní cena činí 334.369 Kč;

g/ byt č. 1012/9 v č.p. 1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 1285/21039. Kupní cena činí 689.980 Kč;

IV.

a/ byt č. 1013/1 v č.p.1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 613.010 Kč;

b/ byt č. 1013/2 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 859/21039. Kupní cena činí 1.254.031 Kč;

c/ byt č. 1013/3 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 550.000 Kč;

d/ byt č. 1013/4 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/21039. Kupní cena činí 300.000 Kč;

e/ byt č. 1013/5 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 657.306 Kč;

f/ byt č. 1013/6 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 652.573 Kč;

g/ byt č. 1013/7 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/21039. Kupní cena činí 300.000 Kč;

h/ byt č. 1013/8 v č.p. 1013 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/21039. Kupní cena činí 693.530 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 410/6, 411/2, 6082/3, 6088/9,6088/31 v k.ú. Polička a pozemcích p.č. 1005/2 a p.č. 4150/8 v k.ú. Pomezí a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a společností CETIN a.s., se sídlem Praha, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit koupi podílu 1/12 na pozemku parcelní číslo st. 1610 o výměře 351 m2 a koupi jednotky - bytu č.361/5, jejíž součástí je podíl na společných částech domu 1/12, vymezené v bytovém domě č.p. 360,361, ulice P. Jilemnického, Polička, vše v k.ú. Polička, celková kupní cena činí 2.800.000 Kč, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 2134/23 v k.ú. Polička o výměře 209 m2 včetně souvisejícího majetku od Správy železnic, státní organizace, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr budoucího prodeje pozemku p.č. 2134/23 v k.ú. Polička o výměře 209 m2 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje  uzavření smlouvy o dílo na akci „Příjezdová komunikace k zařízení na využívání zeminy - napojení“ s firmou LTM Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky Ošetření stromů v Poličce 2023_10: vybraným dodavatelem je firma Chameleos s.r.o., se sídlem Luže,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Ošetření stromů v Poličce 2023_10 s vybraným dodavatelem Chameleos s.r.o., se sídlem Luže, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Nákup osobního automobilu pro Město Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma AUTOKLEVER spol. s r. o., se sídlem Nový Jičín, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na osobní automobil pro město Poličku s vybraným dodavatelem firmou AUTOKLEVER spol. s r. o., se sídlem Nový Jičín, dle důvodové zprávy.

I. RM doporučuje ZM schválit:

a/ výkup pozemku p.č. 5315/18 o výměře 10102 m2 a pozemku p.č. 5315/20 o výměře 2233 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 1000 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

b/ výkup pozemku p.č. 5394/4 o výměře 986 m2 a pozemku p.č. 5394/6 o výměře 493 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 1000 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

c/ výkup id. 5/6 z pozemku p.č. 5397/2 o výměře 1776 m2 a z pozemku p.č. 5397/4 o výměře 381 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 1000 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

d/ směnu id. 1/6 pozemku p.č. 5397/2 o výměře 1776 m2 a části pozemku p.č. 5397/4 o výměře 21 m2 podílem id. 1/6 za část pozemku p.č. 5397/4 o výměře 360 m2 v podílu id. 5/6 po jeho nabytí městem Polička, to vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

II. RM doporučuje ZM schválit:

a/ výkup pozemků v k.ú. Polička p.č. 739/1 o výměře 2254 m2, p.č. 743/2 o výměře 3629 m2, p.č. 6038/6 o výměře 18 m2, p.č.741/1 o výměře 2172 m2, p.č. 741/7 o výměře 55 m2, p.č. 741/11 o výměře 9886 m2, p.č. 743/1 o výměře 3513 m2, p.č. 743/3 o výměře 474 m2, p.č. 743/4 o výměře 11469 m2, p.č. 6056/66 o výměře 214 m2, p.č. 6057/32 o výměře 98 m2, p.č. 6060/8 o výměře 435 m2, p.č. 6063/60
o výměře 63 m2, dle důvodové zprávy. Kupní cena celkem činí 5.962.265 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

b/ výkup pozemků v k.ú. Polička p.č. 768 o výměře 8387 m2, p.č. 774 o výměře 313 m2, p.č. 6038/4
o výměře 52 m2, p.č. 784 o výměře 610 m2, p.č. 762 o výměře 614 m2, p.č. 763/1 o výměře 10764 m2, p.č. 763/4 o výměře 22488 m2, p.č. 742/1 o výměře 6216 m2, p.č. 763/2 o výměře 25344 m2, p.č. 763/3 o výměře 3717 m2, p.č. 763/5 o výměře 3147 m2, p.č. 6056/62 o výměře 294 m2, p.č. 6057/28 o výměře 212 m2, p.č. 6060/1 o výměře 134 m2, p.č. 6060/4 o výměře 1822 m2, p.č. 6063/57 o výměře 127 m2, dle důvodové zprávy. Kupní cena celkem činí 10.135.915 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

III. RM doporučuje ZM schválit:

a/ výkup pozemku p.č. 976/1 o výměře 1298 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena celkem činí 819.600 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

b/ výkup pozemku p.č. 926/1 o výměře 2115 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena celkem činí 1.660.500 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

c/ výkup pozemku p.č. 911/1 o výměře 943 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena celkem činí 759.000 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

d/ výkup id. 3/4 části pozemku p.č. 890/1 o výměře 1916 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena celkem činí 1.377.600 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

e/ výkup pozemku p.č. 6043/3 o výměře 803 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena celkem činí 803.000 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

f/ výkup pozemku p.č. 872/1 o výměře 3331 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena celkem činí 2.335.000 Kč s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

IV. RM doporučuje ZM schválit:

a/ budoucí směnu pozemku p.č. 936/1 o výměře 1636 m2 za část pozemku p.č. 5420/11, část pozemku p.č. 6144/2, část pozemku p.č. 5397/2 a část pozemku p.č. 5394/4 o celkové výměře 1334 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Směna bude bez finančního doplatku s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

b/ budoucí směnu pozemku p.č. 899/2 o výměře 2178 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 5315/20 o celkové výměře 1790 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Směna bude bez finančního doplatku s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí;

c/ směnu id. podílu 1/3 pozemku p.č. 946/1 o výměře 2036 m2 a id. podílu 1/3 pozemku p.č. 964/1 o výměře 1684 m2, za pozemky p.č. 784 o výměře 610 m2, p.č. 762 o výměře 614 m2, p.č. 763/1 o výměře 10764 m2 a část pozemku p.č. 763/4 o výměře 20212 m2, po jejich nabytí městem Poličkou, dle důvodové zprávy. Směna bude bez finančního doplatku s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

Polička 2. 10. 2023

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.