Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. ledna 2024

RM schvaluje uzavření smlouvy na poskytování mobilních a datových služeb s firmou T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM rozhodnout o vyhlášení místního referenda na území města Poličky o regulaci hazardu podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, a to v termínu konání voleb do Evropského parlamentu 7. 6. - 8. 6. 2024.

RM schvaluje dodatek č. 7 k Organizační směrnici č. 1/2008 upravující poskytování a účtování cestovních náhrad dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 23_SOP_01_4122269754, č. 23_SOP_01_4122269760 a č. 23_SOP_01_4122269765 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro stavbu „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce“ s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele výběrového řízení k veřejné zakázce „Vestavba dvou bytových jednotek do podkroví, Lezník č.p. 68, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je společnost ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, a pořadí dalších účastníků výběrového řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Vestavba dvou bytových jednotek do podkroví, Lezník č.p. 68, Polička“ s vybraným dodavatelem ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Zajištění pravidelného úklidu vybraných budov Města Polička“ takto: vybraným dodavatelem je Pavla Štěpánková, se sídlem Polička,  a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Modernizace technologického centra ORP Polička“ se zhotovitelem Microshop, s.r.o., se sídlem Praha 6 - Břevnov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Vestavba 3 bytů do podkroví, k.ú. Polička, ul. Smetanova, č.p. 309, p.č.st. 930“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vystavení objednávky na 2 kusy lavic do interiéru vestibulu MěÚ v rámci projektu rekonstrukce společných prostor MěÚ Polička s truhlářstvím – Jan Kulhavý, se sídlem Krouna dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 3+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 875, ul. 9. května, Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to do 29. 2. 2024. Základní nájemné je stanoveno ve výši 5000 Kč měsíčně, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pověřovacího aktu k zajištění služby obecného hospodářského zájmu na projekt „Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička dle podmínek 25./26. výzvy IROP Sociální bydlení“ s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, dle důvodové zprávy.

 

Polička 8. 1. 2024

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.