Město Polička

Úřední deska

Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Poličky č. 134/2017

,,II.etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce - vodovod"

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/26705/2017
 vyvěšeno:
30. 10. 2017
 sejmuto:
31. 10. 2020