Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na PK ul. U Vlečky v Poličce

Polička, ul. U Vlečky p.p.č. 6537/1

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/24017/2019
 vyvěšeno:
3. 9. 2019
 sejmuto:
18. 9. 2019