Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy PPK v obci Široký Důl

obec Široký Důl silnice III/35910 výstavba nové BČS

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/24120/2019
 vyvěšeno:
4. 9. 2019
 sejmuto:
4. 10. 2019