Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy PPK v obci Trpín

obec Trpín silnice III/3626 v úseku mezi č.p. 13 a č.p. 6

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/24385/2019
 vyvěšeno:
5. 9. 2019
 sejmuto:
7. 10. 2019