Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na PK v obci Široký Důl

obec Široký Důl silnice III/35910 zkušební provoz nové BČS

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/24553/2019
 vyvěšeno:
9. 9. 2019
 sejmuto:
25. 9. 2019