Město Polička

Úřední deska

referent/referentka pro správu GIS (geografický informační systém) odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička"

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/03041/2020
 vyvěšeno:
31. 1. 2020
 sejmuto:
18. 2. 2020