Město Polička

Úřední deska

Stanovisko SEA k návrhu koncepce - Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027

zveřejnění na ÚD

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/28654/2020
 vyvěšeno:
12. 11. 2020
 sejmuto:
30. 11. 2020