Město Polička

Úřední deska

Zveřejnění Informace o oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027" – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/00422/2021
 vyvěšeno:
6. 1. 2021
 sejmuto:
22. 1. 2021