Město Polička

Úřední deska

Závazné stanovisko podle zákona o JES - Obnova objektu č. 339 a stavební úpravy objektu č. 340 v areálu Poličských strojíren, k.ú. Korouhev

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/23798/2024
 vyvěšeno:
9. 7. 2024
 sejmuto:
25. 7. 2024