Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

Otázka z 8/31/2017 9:17:36 AM - odpovězeno 9/5/2017 8:03:20 AM - detail
Oslavy "555". Vážený příteli, zdá se, že respekt k místnímu obyvatelstvu v Litomyšli má vedení města a komise kultury větší, než v Poličce. V tom spočívá vzor a kultura pro Poličku, který jsem předložil. Smetanova Litomyšl končí o půlnoci. Akce na Primátorské akci taky končila v noci. Ostatní akce jako je "Středa hudby je třeba", Pivní festiválek na Toul. náměstí, dále Toulovcovi prázdninové pátky a koncerty v areálu za sokolovnou končí ve 22:00, protože když nekončí, tak ve 22:01 volají lidé v okolí Městskou policii. To je zkušenost občana, který se akcí účastní a popisuje realitu navzdory vyhlášce. Vím Jaroslave, že Tvoje role je nelehká, protože Tvoje odpověď nemusí být osobní, že schvalování je na komisích, proto je třeba věnovat pozornost při volbách. To je třeba říci jednoznačně. Panstvo zde už bylo. Zkušenosti jsou. Hezký den. Zdeněk Lipenský.
Otázka z 8/29/2017 3:49:47 PM - odpovězeno 9/1/2017 12:35:10 PM - detail
K Hate free zone ještě jednou. Tedy Jaroslave, příteli, pokud je toto téma tak nedůležité, proč se jedná o projekt vládní "Agentury pro sociální začleňování" a první, kdo vylepil nálepku HATE FREE ZONE byl Pelikán na svém Ministerstvu spravedlnosti? Nepsal bych to, kdyby v Litoměřické knihovně, která je jedna ze tří knihoven přihlášených v republice k tomuto projektu, nebyla zrušena přednáška Kláry Samkové s odkazem, že se její přednáška neslučuje s Hate free culture. Takže se jedná o jasnou cenzuru. Právě k této cenzuře se hlásí poličská knihovna a to jistě její ředitel ví. Přitom nikdo nemůže Kláru Samkovou podezřívat z nenávisti s ohledem na její známé postoje i to, že měla za manžela roma. Znamená to také, že budou v rámci této kampaně vyřazovány knihy, které se neslučují s Hate free culture?
Otázka z 8/28/2017 4:29:38 PM - odpovězeno 8/30/2017 1:57:23 PM - detail
Oslavy "555" Pár poznámek. Město Litomyšl končí s produkcí ve 22:00. Je to město s pověstí kultury, místní centrum kultury. Kultura ponocování patří do individuálních aktivit. Výjimku nelze pasovat na pravidlo i přesto, že je "ošetřena" vyhláškou. Výjimky nejsou pravidelné rušení nočního klidu při pořádání akcí co týden nebo 14 dní. Za kulturu lze považovat dodržování nočního klidu, zrovna tak jako hygienu nebo slušné chování. Slovo kultura, zdá se, je čím dál ohebnější pojem. S pokročilou nocí kultura klesá přímo úměrně se skonzumovaným alkoholem, stejně tak ignorování instalovaných mobilních WC, vč. hygieny. Kultura není tolerancí k nekultuře. Myslíte, že by si mohlo město Polička vzít vzor z Litomyšle?
Otázka z 8/24/2017 8:54:47 PM - odpovězeno 8/30/2017 1:08:38 PM - detail
Dobrý den, píši Vám z pozice velmi rozezleného rodiče. Za poslední dobu jsem já i mnoho mých přátel velmi znepokojen bezpečnostní situací ve městě. Nemám na mysli pouze neustále obtěžující "vejpitky", vykonávající potřebu za bílého dne mezi lidmi u Penny marketu na nádraží, ale zejména v městském parku. Jedná se stále o stejné tváře, ke kterým poslední dobou prudce přibývá nových. Situace se podle mého odhadu nejvíce zhoršila za poslední rok. Ze své zkušenosti vím, že státní ani městská policie do parku prakticky nechodí. Ostatně toho si všímá každý Poličák. Ve školním roce se parkem pohybuje mnoho dětí, navštěvujících Gymnázium i Masarykovu ZŠ. Zhruba od oběda jsou zde na několika různých místech k vidění bandy velmi vulgárních a často do bezvědomí opilých lidí. Pro alkohol si dochází z parku do herny Queen na náměstí. Ani nemá cenu mluvit o tom, že denně od rána je možné sledovat tyto spoluobčany postávající před hernou přímo na náměstí, někdy v až extrémně podnapilém stavu. Skutečně do varu mne však přivedla tato sebranka poslední neděli. Cestou s kočárkem na náměstí mě překvapili dva močáci, kteří vylezli z Queenu téměř neschopni chůze. Z náměstí šli dva důchodci se čtyřmi jak předpokládám vnoučaty a mnoho dalších lidí s dětmi směrem do parku, kde byly nafukovací hrady a další atrakce. Jeden z těchto výtečníků se nerozpakoval postavit se rodině do cesty vprostřed ulice, vedoucí z náměstí do parku, zhruba v úrovni vchodu do restaurace THT a vykonat zde potřebu. Zde jsem to nestihl, ale povedlo se mi vyfotit jeho parťáka asi pět minut poté v parku plném dětí, v těsné blízkosti skákacího hradu a v blízkosti dětského hřiště. Následně se připojil ke skupině notoricky známých návštěvníků parku a společně pokračovali ve své každodenní oslavě života. Pokud do města budou tato individua stále přicházet a mít zde takto neomezené pole své blahodárné působnosti, vznikne tím velmi nebezpečný precedent pro ostatní podobné existence, které nebudou váhat se sem stáhnout také. Jsme poměrně malé město, vrátil jsem se sem z Brna zejména kvůli klidu. Nyní zjišťuji, že v Brně je alespoň možné se takovýmto "přínosným" setkáním vyhnout. V Poličce nikoliv. Proto bych rád apeloval právě na zastupitelstvo, aby se pokusilo tento problém řešit. Je možné připravit vyhlášku například o NONstop barech v centru města nebo o automatech. Provoz herny by to jistě omezilo. Stejně tak pohyb silně podnapilých osob na veřejnosti ve dne. Je možné zajistit pohyb Městské Policie v parku. Jejich přítomnost a neustálý zájem (například transport na záchytku) o tyto skupinky jistě motivuje mnoho opilců k odsunu. Předejde se tím nevyhnutelnému incidentu se zraněním a to jak ze strany naštvaných občanů tak primárně ze strany těchto pobudů. Chtěl bych Vás tímto požádat o vyjádření, zda a jak budete tuto situaci řešit.
Otázka z 8/23/2017 8:42:13 PM - odpovězeno 8/29/2017 1:02:29 PM - detail
Dobrý den, na knihovně je nápis HATE FREE ZONE. Znamená to, že všude jinde je HATE jen ne v knihovně nebo všude vládne HATE, jen v knihovně ne? Tím páden se mají všichni cítit uraženi neboť automaticky jsou považováni za HATE a HATE nesmí být v knihovně? Platí to jen pro cizince, když je to v cizí řeči nebo se jedná o novou povinnost znát cizí řeč, která bude úřední jako za při záměru poněmčování za protektorátu? Jaký tento nápis má význam? Mají se cítit HATE poličští občané nebo jsou HATE ti, co mluví touto cizí řečí jen v knihovně být HATE nemohou? Jedná se o vnitřní zkušenost knihovny, kde bylo množství HATE a teď tam byla zavedena HATE FREE ZONE? Prosím vysvětlit. Dejte si na tom záležet. Protože to chce opravdu ale opravdu vysvětlit. Děkuji předem. Zdeněk Lipenský.
Otázka z 8/27/2017 12:36:03 PM - odpovězeno 8/28/2017 9:18:08 AM - detail
Dobrý den p.starosto, přečetla jsem kritiku na festival 555 - hlavně rušení noč.klidu. Chtěla bych k tomu dodat, bydlím téměř v centru města. Každoroční oslavy vítám, a byť jsem již starší osoba, hluk mi nevadí, dá se to snad jednou ročně pochopit.
Otázka z 8/24/2017 1:17:26 PM - odpovězeno 8/25/2017 9:07:34 AM - detail
Vážený pane starosto, v odpovědi na otázku, kolik stály oslavy „555“ a jak byla zajištěna bezpečnost a pořádek během oslav uvádíte:„Doba nočního klidu je regulována zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení § 47 odst. 6 tohoto zákona je definována doba nočního klidu jakožto doba od 22. do 6. hodiny. Zákon o přestupcích v tomto ustanovení předpokládá možnost vydání obecně závazné vyhlášky, v níž budou stanoveny výjimečné případy (zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“. Vážený pane starosto, proč odkazujete na zákon, který byl 1. července 2017 zrušen? S pozdravem a přáním krásného léta JUDr. Jindřich Rajman
Otázka z 8/21/2017 10:28:39 AM - odpovězeno 8/24/2017 9:05:09 AM - detail
Dobrý den, prosím o zodpovězení otázek: - kolik stály oslavy "555" ve dnech 18.-20.8.2017 - z jakých zdrojů byla hrazena tato oslava, jaké instituce se podílely - jak byla zajištěna bezpečnost a pořádek během oslav - proč byl porušen zákon 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví v oblasti nočního klidu (ze soboty 19.8. končil hluk; elektronicky zesílené výkřiky; bubny s nízkou frekvencí; též elektronicky zesílené...; v 1 h. 13 min. v neděli). Nočním klidem dle zákona je myšlena doba od 22 hodin do 6 hodin o víkendech do 8 hodin. - chce tím vytvářet pořadatel a schvalovací orgány MěÚ vzor porušování cit. zákona pro ostatní? - jak chce MěÚ v dalších případech bránit porušování cit. zákona v příštích veřejných akcích? Děkuji za odpověď. Zdeněk Lipenský
Otázka z 8/7/2017 3:40:01 PM - odpovězeno 8/21/2017 10:08:43 AM - detail
Dobrý den. Jak se to s jízdou cyklistů po nové cestě na sídliště Hegerova? Ve směru od elektrárny je značka zakazující vjezd cyklistů ale ve směru ze sídliště zadna zakazující značka není. Je to tedy i cyklostezka nebo je tato cesta jen pro pěší?
Otázka z 8/16/2017 10:59:26 AM - odpovězeno 8/17/2017 9:56:15 AM - detail
Dobrý den, pane starosto, obracím se na Vás s takovým postřehem. Před týdnem jsme s manželkou nalezli opuštěné 5týdenní koťátko v příkopě za městem. Samozřejmě jsme ho tam nemohli nechat, tak jsme se vydali k paní Funkové, o které víme, že roky provozuje depozitum pro kočky a o podobné případy se stará, Na místě jsme se však dozvěděli, že útulek je kapacitně přetížen a že bude dokonce v brzké době ukončovat svoji činnost. Kočička tedy přijata nebyla a my ji vezli až do obdobného zařízení ve Chmelíku. Protože jsme velcí příznivci kočiček, sami máme doma 2, okamžitě mě napadla otázka: co bude s podobnými „nalezenci“ v budoucnu? Kam se mají lidé obracet, pokud osamocenou kočičku naleznou? Jak bude město plnit svoji povinnost postarat se o nalezené kočičky, pokud zde nebude fungovat žádný útulek/depozitum? Děkuji za Vaši odpověď a přeji pěkný den. Václav Štěpař ml.

Info

Položit novou otázku můžete zde.

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se...

Upozornění

Sekce "ptejte se.." je aktivní pouze zde, na oficiálních stránkách města Poličky. Je reagováno pouze na otázky položené pomocí zde zveřejněného formuláře a pouze zde na oficiálních stránkách města.