Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

Otázka z 8/16/2018 8:37:40 PM - odpovězeno 8/20/2018 2:00:18 PM - detail
Dobrý den pane starosto, reaguji na Vaši výzvu k poličským občanům k šetření s vodou z 14. 8. 2018. Uklidnilo mě, že dle šetření, má být vody ve Vysokomýtské enklávě zatím ještě dost. U této informace se mně něco vybavilo. Pane starosto, na konci minulého století se na Jánském potoku začaly budovat vodní nádrže. Byly budovány z iniciativy jednoho poličského občana. Ten může být dnes na výsledek své iniciativy pyšný. V době, kdy se začalo s budováním první vodní nádrže, jsem zaznamenal názor odborníků, že tato může doplňovat spodní vodu ve Vysokomýtské synklinále. Bude zbudována na rozhraní dvou geologických útvarů. Křídy, (opuka směrem k silnici Polička – Jedlová) a krystalitu, (směr Bořiny). Geologům se omlouvám za terminologii, jsem laik. Pane starosto, konečně moje otázka na Vás. Máte nějaké povědomí o tom, zda se potvrdil názor odborníků o doplňování spodní vody Vysokomýtské synklinály zmíněnými nádržemi? Já věřím tomu, že to doplňování spodní vody, byť v malé míře, funguje. Ale, jak to změřit. Zdraví Jiří Brokl
Otázka z 8/14/2018 10:53:24 AM - odpovězeno 8/15/2018 8:26:24 AM - detail
Dobrý den, ráda bych se Vás poptala zda jsou v Poličce ještě volné stavební pozemky? Pokud ano, ráda bych získala více informací. Děkuji a přeji hezký zbytek dne. Navrátilová
Otázka z 8/1/2018 12:41:19 PM - odpovězeno 8/7/2018 7:37:35 AM - detail
Milý pane starosto, Už mnoho let na Poličsku trvale nežiji a posledních několik lét sem jezdím s dětmi na prázdniny za babičkou. Musím s politováním říci, že momentální dopravní situace v centru města je pro mne jako maminku tří dětí a návštěvnici města šokující a považuji rozhodnutí otevřít krásné Poličské centrum s poměrně nově opravenými cestami místami docela rušné dopravě za velice nešťastné. Přístup těm, kteří to opravdu potřebovali, držitelům průkazu ZTP, zásobování a obyvatelům centra byl, pokud vím, možný i před změnami a nedivila bych se kdyby právě ti, kteří by to více potřebovali ted´ nemůžou najít v auty přeplněné Poličce místo. Běžně je vidět auta zaparkovaná i mimo vyhrazená parkoviště. Polička je poměrně malé město a na náměstí se dalo chůzí dostat z placených parkovišť mimo centrum za 5-10 minut. Jen ztěží pádný důvod pro zpřístupnění parkování v centru. Divím se, že pokud se Polička snaží o to aby sem zavítali turisté, se město odchýlilo od turisticky vítané pěší zóny. Obytná zóna je sice podle jejího popisu blízká té pěší, ale bohužel v Poličce to tak nevypadá. A to mě přivádí ke druhé části mého komentáře... Když už Polička musí z nějakého, a předpokládám finančního, důvodu mít placený přístup pro auta do města a parkování přímo na náměstí, bylo by možné se vynasnažit aby řidiči dodržovali pravidla pro používání obytné zóny? Podle §39 Zákona o provozu na pozemních komunikacích se o obytné zóně píše „V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště”. Bohužel když jsem se namátkou ptala kolik si lidé myslí že je v centru rychlostní limit, setkala jsem se s názory jako “asi třicet” nebo “možná padesát”. Vím, že město není odpovědné za to, jestli řidiči znají dopravní předpisy, ale stačí jen krátká procházka městem (ulice Masarykova je z mé zkušenosti obzvláště dobrý příklad) a zajisté uvidíte sám, že mnozí řidiči 20km/h limit nedodržují, ať už z nevědomosti, nebo z prosté nedbalosti. Výsledkem je, že se človek cítí soustavně ohrožován auty a je poměrně náročné jít do města s dětmi, nedej bože aby člověk měl nějakého malého nezbedu, který by třeba vyběhl sám napřed z obchodu. Jen málo které z aut by mohlo v takovém případě bezpečně zastavit. Bylo by možné podniknout nějaké kroky kterými by město pomohlo zajistit bezpečné spolužití aut s chodci v centru a omezit rychlost neukázněných řidičů? Namátkou mě například napadá rozmístění značek B20a jasně udávající 20km/h jako nejvyšší povolenou rychlost, umístění v Čechách popularních radarů ukazujících řidiči jejich rychlost a nabádající ke zpomalení pokud je povolená rychlost překračována, umístění zpomalovacích prahů a samořejmě pokud možno, fyzická přítomnost policistů, kteří by rychlost měřili a případné překračování pokutovali – za několik týdnů pobytu tady se mi nepodařilo zahlédnout nikoho kdo by se v průběhu dne rychlostí a chováním aut v centru zabýval. Bylo by totiž smutné, kdyby se v centru města nějakému chodci, nebo snad dítěti něco stalo kvůli neohleduplnosti řidičů.. nehledě na to, že pokud se podaří dostat příliš rychlé řidiče v Poličském centru pod kontrolu, se tu s dětmi budu cítit bezpečněji až přijedeme příště na prázdniny. Mnohokrát děkuji, Marie Marsh
Otázka z 7/12/2018 6:36:16 PM - odpovězeno 7/13/2018 11:39:31 AM - detail
Dobrý den, pane starosto, to, co jsem viděl včera a dnes na náměstí, mi nedá se nezeptat. Včera jsem se snažil zaparkovat na náměstí, celé náměstí plné až na místo před hračkárnou, kde byla pohozená červená přepravka znemožňující parkování. Dnes jsem pro změnu potkal zaparkovanou zelenou popelnici na parkovacím místě před pobočkou České pojišťovny. Nemohu si pomoci, ale není mi známo nic o tom, že by si lidé na náměstí mohli svévolně zabírat parkovací místa. Nemělo by snad "reservé" být označeno svislou dopravní značkou (IP 12)? Neměla by se snad Městská policie, kterou všichni platíme ze svých daní a navíc ji platím i zakoupením parkovací karty tyto problémy řešit? Na náměstí to přeci jen nemají zas tak daleko, kdyby se to dělo v parku, vše bych chápal. Ten je přeci jen za humny a pánové by se mezi tamější existence bát.
Otázka z 7/9/2018 5:00:54 PM - odpovězeno 7/13/2018 11:38:42 AM - detail
Vážený pane starosto. Při vší úctě jsem se na tebe obrátil ve věci politické činnosti Pontopolisu jako na starostu města Poličky, jako na zastupitele města Poličky a na poslance parlamentu České republiky. A nejsem rozhodně sám v této věci. Připadá mi naprosto absurdní se bavit se zástupcem Pontopolisu, protože nemám v tomto pohledu žádné pravomoce, natož abych měl vliv na jejich finanční podporu. Právě politická aktivita Pontopolisu, lehce ověřitelná, je vzorem nezdravé angažovanosti. O zdravé se dá hovořit v případě jednotlivců, nikoli takovéto organizace podporované min. v nedávné minulosti z kontroverzních Sörošových fondů nebo současných (Člověk v tísni)... Neochota celou věc prověřit zabalená do změkčující terminologie je u tebe důkazem, že jsi se naučil "korektnímu" vyjadřování. Navrhuji znovu zrušit tuto rubriku, protože mi připadá naprosto zbytečná. Hezký den.
Otázka z 6/28/2018 4:12:06 PM - odpovězeno 7/2/2018 1:53:16 PM - detail
Vážený pane starosto, po vaší poslední odpovědi navrhuji zrušení rubriky "ptejte se" (my vám stejně neopovíme). Jestli fakta o politické činnosti Pontopolisu jsou subjektivního charakteru pak neochota starosty, (opírajícího se o zatupitele) vidět, pak neopovědi jsou plýtvání časem a posilování nespokojenosti nejen lidí, kteří se v Poličce dotazují ale přibývá lidí, kteří vidí, to co vy nejste ochoten vidět. Pak se nejenže nic nezmění ale bude se vše zhoršovat, což se již ukazuje. Rubrika by se mohla přejmenovat na rubriku zaobírající se kočičkama a pejskama. Nemám žádný konkrétní dotaz neboť by byl zbytečný z důvodu očekávané neodpovědi.
Otázka z 6/25/2018 1:24:49 PM - odpovězeno 6/28/2018 9:32:05 AM - detail
Dobrý den, pane starosto, pan Páral v předchozím dotazu správně poukázal na politickou činnost Pontopolisu a já s ním souhlasím. Sám jsem napsal o tom článek do Jitřenky jako reakci na článek od Pontopolisu. Je snadno ověřitelné, že politickou aktivitu nikým nevolený Pontopolis vyvíjí. Je naprosto skandální takovou organizaci finančně podporovat, organizaci, která se chová jako politická strana! Stačí se podívat na jejich aktivity na facebooku v březnu tohoto roku a ověřit si informace potvrzující politickou činnost Pontopolisu. Hodláte je dále finančně podporovat nebo budete dělat slepého a hluchého? Částky 260000 jsou velmi značné a je třeba podporovat aktivity neziskových organizací především na pomoc místním občanům v nesnázích.
Otázka z 6/19/2018 2:21:32 PM - odpovězeno 6/25/2018 1:16:32 PM - detail
Dobrý den, pane starosto, dovolte mi položit dotaz týkající se udělení dotací z rozpočtu města Poličky pro letošní rok. Jak sám píšete ve Vaší odpovědi na jeden z předchozích dotazů, dotace by měly být udělovány především spolkům pracujícím s dětmi a mládeží. Proto mě zaráží udělení dotací jednotlivcům na pořízení sportovního vybavení pro jejich osobní prospěch (např. paní Tvrdíková, pan Gajdoš) nebo jako příspěvek na expedici pro pana Hartmana. Ptám se, jaký prospěch má z takovýchto příspěvků město Polička a jeho obyvatelé (kromě těch, kteří dotaci obdrželi)? S trochou nadsázky by se dalo pánům stěžujícím si na zákaz nošení volných kraťasových plavek do poličského bazénu doporučit, aby si příští rok požádali o dotaci na pořízení vhodných plavek.. Děkuji a přeji pěkný den.
Otázka z 6/17/2018 2:42:10 PM - odpovězeno 6/18/2018 12:47:00 PM - detail
Dobrý den, pane starosto, městský rozpočet pro rok 2018 počítá s téměř 6 miliony na činnost neziskového sektoru v Poličce. Chtěl bych se zeptat, jakou sumu z této čáskty již obdržel spolek Pontopolis a jaké částky mu město v minulých letech poskytlo. Nic proti neziskovému sektoru obecně, nicméně mi nepřipadá normální,aby spolek z hlavní části financovaný veřejnými prostředky organizoval demonstrace proti prezidentovi a legitimním volbám. Prosím Vás tímto o Váš názor a přeji vše dobré. Páral
Otázka z 6/15/2018 7:33:43 PM - odpovězeno 6/18/2018 9:10:57 AM - detail
Dobrý den pane starosto, dorazíte Vy nebo někdo z Městského úřadu v Poličce na letošní ročník Běhu naděje? Koná se 24. června od 13.50. Děkuji za odpověď Zezula

Info

Položit novou otázku můžete zde.

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se...

Upozornění

Sekce "ptejte se.." je aktivní pouze zde, na oficiálních stránkách města Poličky. Je reagováno pouze na otázky položené pomocí zde zveřejněného formuláře a pouze zde na oficiálních stránkách města.