Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaVážený pane starosto, mám několik dotazů se kterými se na Vás obracím. Chtěla bych se zeptat, na kdy město plánuje opravu chodníků na ulici Zákrejsova, po kterých každý den projde velké množství lidí a které jsou ve velmi neutěšeném stavu. Ptám se zejména proto, že např.v lokalitě Bezručova a Lidická, byly nedávno nově položeny chodníky, po kterých projde sotva pár jednotlivců. Kdo určuje prioritu oprav? A na základě čeho? Také by mě zajímalo, kdo plánuje a rozhoduje o budování nových přechodů pro chodce. Je vznik přechodů podpořen názory obyvatel, kterých se bezprostředně týká? V již zmiňované ulici Zákrejsova, je špatně dostupný přechod-pouze za křižovatkou u rybníka. Jistě by si zdejší obyvatelé zasloužili vybudování funkčního přechodu, který by jim umožnil bezpečné přecházení a návaznost do sídliště. Dočkali se, leč jeho umístění je naprosto nevhodné a neodpovídá výše zmiňovaným potřebám. Přechod je situován na úroveň kotelny Jiráskova,a je tedy naprosto nevyužívaný a to i přesto, že je jedním z nejlépe osvětlených v Poličce. Proč bylo zvoleno toto místo? Mým posledním dotazem je to, co mě trápí asi nejvíce. Po necitlivém zásahu při revitalizaci teplovodu změnilo sídliště M.Bureše svůj ráz. Chci se zeptat, kdo bude dohlížet na uvedení sídliště do "původního stavu" a zaručí kvalitně odvedenou práci, aby alespoň to, co napravit ještě lze, napraveno bylo.....Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy uvedení okolí našeho domu,do alespoň zdánlivě původního stavu, mě osobně stálo jisté úsilí, a výsledek?-ten neodpovídá očekávání.Budou názory obyvatel a jejich vize, či přání někoho zajímat? Děkuji za Vaše odpovědi K. Štefková
Odpověd

Vážená paní Štefková,

 

opravu chodníků (po obou stranách včetně zastavovacích zálivů pro autobusy), plánujeme dva roky. Již loni jsme podali žádost na Státní fond dopravní infrastruktury. Z důvodu technických připomínek ze strany SFDI byl projekt upraven a žádost letos opětovně podána. Celá tato značně rozsáhlá oprava má finanční rozměr 4 až 5 mil. Kč a její zahájení je podmíněno výměnou vodovodu a též i ze strany ČEZ, který plánuje zakopat vrchní vedení do země
pod chodníkem.

Paní Štefková, ubezpečuji Vás, že na sladění všech těchto aspektů a celkové realizaci poctivě pracujeme a věřím, že se nám vše zdárně podaří vybudovat.

Chci Vám také rád oznámit, že jsem z kraje roku opakovaně oslovil Pardubický kraj s požadavkem na opravu vozovky od křižovatky u rybníku alespoň po sjezdovku a podařilo se v této věci uspět. Pardubický kraj z pozice vlastníka této silnice vyčlení ještě letos 10 mil. Kč na tuto opravu, která logicky naváže na námi plánovanou opravu chodníků.

Pro Vaši informovanost uvádím, že chodníky v ulicích Bezručova a Lidická byly opraveny z důvodů požadavků zde žijících obyvatel, kteří při zahájení výstavby domků v přiléhající lokalitě tuto opravu požadovali.

Ve věci Vámi zmiňovaného nového přechodu v ulici Zákrejsova sděluji, že na základě četných požadavků od lidí z této oblasti na zbudování přechodu pro chodce, jsme za účasti odborného projektanta a dopravních policistů po složitém zvažování a vyhodnocení všech možných konkrétních míst, přistoupili na místo, které Vy považujete za ne zcela optimální. Musím v této věci dodat, že tato ulice má několik křižovatek a autobusových zastávek a nebylo jednoduché za splnění všech dopravních norem vytipovat vhodné místo. Osobně chci dohlédnout při opravě krajské komunikace hrazené z rozpočtu Pardubického kraje, zda by nebylo možné polohu přechodů optimalizovat, případně další místo pro přecházení ještě nově zbudovat.

Za konečnou úpravu terénu sídliště M. Bureše po nezbytné výměně teplovodu ručí firma T.E.S. s. r. o. Tyto úpravy se okamžitě na jaře bezodkladně provedou.

Nabízím Vám, že se v období jara můžeme na místě setkat, a to i za účasti investora a vše prodiskutovat s cílem provést konečnou úpravu ke spokojenosti všech zde žijících občanů.

Na závěr Vás ujišťujji, že názory obyvatel a jejich vize mě vždy zajímaly a zajímat budou.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  K.Štefková
Odpovídal(a):  ????
Datum otázky:  16.1.2017 18:08:51
Datum odpovědi:  18.1.2017 10:30:59

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď