Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaK Hate free zone ještě jednou. Tedy Jaroslave, příteli, pokud je toto téma tak nedůležité, proč se jedná o projekt vládní "Agentury pro sociální začleňování" a první, kdo vylepil nálepku HATE FREE ZONE byl Pelikán na svém Ministerstvu spravedlnosti? Nepsal bych to, kdyby v Litoměřické knihovně, která je jedna ze tří knihoven přihlášených v republice k tomuto projektu, nebyla zrušena přednáška Kláry Samkové s odkazem, že se její přednáška neslučuje s Hate free culture. Takže se jedná o jasnou cenzuru. Právě k této cenzuře se hlásí poličská knihovna a to jistě její ředitel ví. Přitom nikdo nemůže Kláru Samkovou podezřívat z nenávisti s ohledem na její známé postoje i to, že měla za manžela roma. Znamená to také, že budou v rámci této kampaně vyřazovány knihy, které se neslučují s Hate free culture?
Odpověd

Ve vší úctě k Tobě Zdeňku, místo další odpovědi, odkáži na moji odpověď na Tvůj dotaz ze dne 23. srpna, který jsi mi zde položil.

Věřím, že nečekáš, že budu hodnotit a soudit poměry v jiných institucích a městech. Pouze zdůrazním, že ani v nejmenším nemám obavy, že v naší knihovně dochází, anebo bude docházet k věcem, o kterých píšeš a obáváš se jich.

S pozdravem

Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  Zdeněk Lipenský
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  29.8.2017 15:49:47
Datum odpovědi:  1.9.2017 12:35:10

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď