Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaDobrý den. Chci se zeptat, zda neplánujete nějaké dopravní omezení na ulici Alšova? Koupili jsme zde domek, loni proběhla rekonstrukce ulice a od té doby je to tady jak na hlavní třídě...jezdí se zde dost rychle v obou směrech, ulice je dost úzká! Nejlepší řešení by byla jednosměrka a omezení rychlosti...už kvůli dětskému hřišti co zde je. Děkuji.
Odpověd

 Vážená paní Zikmundová,

předem se omlouvám za pozdější reakci, ale Vaše připomínky jsem osobně konzultoval s kompetentními pracovníky odboru dopravy zdejšího městského úřadu. Na základě toho Vám nyní mohu relevantněji odpovědět na Váš dotaz a v souvislosti s tímto Vám sděluji, že na ulici Alšova žádné dopravní omezení provést neplánujeme. Dle názoru, který odbor dopravy zastává se po provedené rekonstrukci vozovky nijak zásadně nezměnila intenzita dopravy v dané lokalitě a ani nedošlo ke změně jejího způsobu požívání. Tedy v současné době převládá názor, že není nutné dopravní situaci v této lokalitě jakkoliv omezovat a dopravní režim zásadním způsobem měnit. Navíc dětské hřiště o němž se v dotazu zmiňujete je od silnice odděleno plotem a tedy ani zde není předpoklad náhlého vběhnutí některého z dětí z prostoru hřiště do prostoru vozovky. V této souvislosti mám i za to, že odpovědnost za bezpečný pohyb dětí jak na hřišti, tak i po přilehlé komunikaci by měl nést především doprovod dětí, zpravidla tvořený jejich rodiči, nikoliv řidiči projíždějících vozidel. Ani Vámi nastíněné „zjednosměrnění“ komunikace se zde nejeví jako důvodné a ve svém konečném důsledku by mohlo vést ke zvýšení intenzity dopravy a zhoršení dopravní situace v jiné části našeho města, což není nikterak žádoucí. Pokud Vás však moje odpověď na Váš dotaz dostatečným způsobem neuspokojila, dovolím si Vás tímto odkázat přímo na pracovníky Městského úřadu Polička, odboru dopravy, konkrétně na Ing. Vraspírovou, která má agendu silničního hospodářství na starosti. Mé kompetence jakožto starosty města jsou totiž v této oblasti dosti omezené, neboť v daném případě se jedná především o výkon přenesené působnosti státní správy.

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Jaroslav Martinů, starosta města

Info

Autor otázky:  Diana Zikmundová
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  23.2.2018 17:26:12
Datum odpovědi:  6.3.2018 10:44:13

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď