Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaPane starosto, prosím Vás proč jsou na cyklostezce u mlýna zábrany, které brání jak v průjezdu, tak i v průchodu. Je to tak, že se nadá ani prokličkovat a tak je to špatné. Jistě každý kdo tady projížděl před Družstevní ulicí zastavil a rozhlédl se zdali je možné přejít, nebo přejet. Děkuji.
Odpověd

 Vážená paní Andrlíková,

 zábrany v podobě zábradlí na cyklostezce, jsou umístěny především z toho důvodu, aby byla zajištěna maximální možná ochrana zejména malých (dětských) cyklistů, a to před jejich případným plynulým vjetím z prostoru cyklostezky do prostoru na ně přímo navazujících frekventovaných komunikací se zvýšenou nebo vysokou intenzitou provozu motorových vozidel. Chápu, že Vám, coby dospělé osobě, se může zdát toto opatření zcela zbytečné. Mám ale za to, že pokud by některá z instalovaných zábran měla v budoucnu zachránit třeba jen jeden dětský život (případný střet dítěte s projíždějícím vozidlem by měl pro dítě zcela nepochybně fatální následky) má její existence na cyklostezkách svůj smysl. Jak jste si jistě všimla, tyto zábrany jsou umístěny pouze v místech, kde se cyklostezky kříží s frekventovanou silnicí, resp. v místech, kde cyklostezky na tyto komunikace přímo navazují. V ostatních místech jsou instalovány jen flexibilní sloupky, které mají zabránit případnému užívání cyklostezek motorovými vozidly a které chodce ani cyklisty při správném používání cyklostezky nijak neohrožují. Nesouhlasím s Vaším tvrzením, že by zábrany byly nainstalovány tak, že by bránily průjezdu kol nebo dokonce průchodu chodcům. Prostor mezi jednotlivými zábranami je natolik široký, že umožňuje plynulý, byť pomalý průjezd jízdního kola a zcela bezproblémový průchod pro chodce (třeba i s kočárkem). Tvoří tak „jakousi zpomalovací šikanu“ před, z hlediska bezpečnosti silničního provozu, kritickým místem. Tento požadavek mimo jiné vzešel i ze strany příslušných orgánů, které mají dohled nad dodržování BESIP na starosti. Pro úplnost dodávám, že zábrany budou v nejbližší době opatřeny takovým barevným nátěrem, který bude zajišťovat jejich zvýraznění a nepřehlédnutelnost v terénu.  

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  Anna Andrlíková
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  16.4.2018 15:24:48
Datum odpovědi:  26.4.2018 8:00:20

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď