Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaDobrý den, je úterý 29.5.2018, 14:30. Na ulici Zákrejsova opět nepracuje vůbec nikdo. Zdůrazňuji, že opět, stejně jako včera, v pondělí. Proč? Kdyby byla rekonstrukce lépe naplánována tak mohla uzavírka trvat mnohem kratší dobu. Tohle je čirá neschopnost. Mimochodem, teď zrovna tu projelo auto TES. TES má nějakou výjimku, že může do zákazu vjezdu? A co mám dělat já jako obyvatel domu, který teď nemá žádnou příjezdovou cestu k domu? Jaroslav Teplý
Odpověd

Vážený pane Teplý,

 k Vašemu dotazu sděluji, že investorem stavby není město, ale Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Zhotovitelem stavby je pak spol. Skanska a.s., dotaz na časový harmonogram prací je proto nutné směřovat na investora stavby.

Co se týče Vašeho dotazu na výjimku ze zákazových značek, tak udělování výjimek z dopravního značení při splnění zákonem stanovených podmínek je plně v kompetenci Městského úřadu Polička, odboru dopravy. Dle informací, které jsem na uvedeném odboru získal, nebyla dosud nikomu udělena výjimka ze zákazového dopravního značení na ul. Zákrejsova, neboť důvodem uzavírky je provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce komunikace. Tedy Vámi dotazované zákazové dopravní značení platí pro všechny stejně, samozřejmě s výjimkou motorových vozidel provádějících stavbu samotnou.

Vážený pane, děkuji za upozornění, situaci ohledně stavby budu i nadále pečlivě sledovat. Je naší společnou snahou, aby rekonstrukce daného úseku byla co nejdříve hotova.

V mezidobí jsem hovořil se stavbyvedoucím a byl jsem ujištěn, že stavba pokračuje za zatáčkou u sjezdovky, proto na ní není vidět. Stavba bude hotova dříve než v původně avizovaném termínu.

 Jaroslav Martinů, starosta města

 

Info

Autor otázky:  Jaroslav Teplý
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  29.5.2018 14:35:48
Datum odpovědi:  30.5.2018 13:56:30

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď