Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaVážený pane starosto, člena rady, zastupitelstva a poslanče, již roky upozorňuji odbor životního prostředí (vedoucí p. RNDr. Coufal)na škodlivost glyfosátu, který obsahuje např. Roundup(nebo i jiný pesticid), který je používán TESem na chodníky a další,a např. Agroneou na minimálně odplevelení polí. Zde máte oficiální důkaz jeho škodlivosti: https://www.stream.cz/adost/10027664-utajeny-jed-kolem-nas-a-jake-ma-nasledky-znetvorene-deti Ani nejsou občané oficiálně upozorňovány na dobu, kdy je použit, aby se vyvarovali vdechování , resp. styku s glyfosátem. Hodláte podniknout nějaké kroky, abyste zamezil přímému nebo postupnému ohrožování zdraví lidí v Poličce a okolí? Děkuji předem za odpověď.
Odpověd

Vážený pane Lipenský,

nakládání s chemickými látkami řeší zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, který v § 23 jmenuje orgány státní správy, jimž je výkon státní správy na tomto úseku svěřen, a dále zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Mezi orgány státní správy v této oblasti nepatří obecní úřady žádného stupně. Jde o specifickou odbornou problematiku, která je po linii výkonu státní správy mimo kompetence našeho úřadu. Pokud jde o aplikaci herbicidů proti plevelům, rostoucím na komunikacích, pracovníky T.E.S. s.r.o., mohu jenom konstatovat, že probíhá v souladu s platnými právními předpisy, podobně jako v okolních městech. Několikrát jsme společně projednávali možnost alternativního způsobu likvidace plevelů, ale žádná se zatím neukazuje jako dostatečně efektivní. Mám za to, že v této oblasti je na místě maximální obezřetnost, a tu budu od našeho správce komunikací a veřejné zeleně vyžadovat. Současně budu v této věci interpelovat ministra zemědělství, neboť se domnívám, že aplikace herbicidů v zemědělství je z hlediska zátěže životního prostředí nejzásadnější a občané si zaslouží větší informovanost.

Děkuji Vám za Váš zájem o danou problematiku.

 

Jaroslav Martinů

starosta

Info

Autor otázky:  Zdeněk Lipenský
Odpovídal(a):  Jaroslav Martinů
Datum otázky:  9/17/2018 1:48:49 PM
Datum odpovědi:  9/17/2018 3:35:00 PM

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď