Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaDobrý den. Pane starosto, chtěl bych se tímto informovat o způsobu řešení ošetřování zeleně ve městě. Už v úvodních měsících roku nelze přehlédnout probíhající kácení. V minulých odpovědích na dotazy ohledně kácení tvrdíte, že město má ve věci rozhodování o zeleni zajištěnou odbornou firmu. Má tato firma absolutně volné ruce? Hned z kraje pozoruji naprosto zbytečné odstraňování některých zcela zdravých dospělých stromů, tuším, že v mnoha případech by se mohlo jednat o kácení na základě žádosti některých obyvatel. Každý si může, s pár podpisy, nechat bezprecedentně odstranit stromy v okolí? Podléhá tento proces nějaké zodpovědné kontrole? Semena z bříz, lipový pyl na balkonech a vznešených autech by neměl být pro toto relevantním důvodem. Například smrk č. 109 na sídlišti Boženy Němcové. Nacházejí se zde dva zdravé stromy, k žádnému ohrožení ani stínení do oken nedochází, přesto je na webu stromypodkontrolou.cz jeden z nich předurčen ke kácení. Velký počet dospělých bříz stojících mimo chodníky a domy byl v minulosti taktéž, podle mě ne zcela odůvodnitelně, na sídlišti odstraněn. Na ulici Jiráskova došlo v loňském roce k odstranění většinové části lipové aleje, takže na jednu stranu hledím přímo do barevné fasády protějšího paneláku. Dnes se kácejí smrky na druhé straně domu, jediný zdroj stínu v širokém okolí, kde celoročně hnízdí v korunách mnoho ptáků. Nyní budeme namísto toho sledovat barevnou bytovku i na druhé straně a přes den se pařit horkým asfaltem a vyschlou travní plochou. Tyto stromy šlo ošetřit mnohem citlivěji. Poslední léta provázejí obrovská dlouhotrvající vedra. Asfaltové, betonové a zděné povrchy velice ohřívají městské klima ve dne i v noci prostřednictvím akumulovaného tepla. Stejně tak přímé sluneční světlo přispívá k rychlému odparu. Stín má na ochlazování prostředí a zadržování vody obrovský vliv. Každý takový vzrostlý a zdravý strom poskytuje okolí několik čtverečních metrů stínu. Pokud je tento strom odstraněn a nahrazen mladým a mnohem menším stromem, během příštích desítek let nebude ochlazovací efekt zdaleka odpovídat původním hodnotám. V neposlední řadě je třeba zmínit i obrovský úbytek ptactva a hmyzu. Odstranění každého takového stromu znamená pro každý takový druh velkou zátěž. V minulém týdnu proběhla na serveru seznam.cz zpráva o studii zahraničního vědeckého týmu, který zjistil, že při současném tempu ubývání hmyzu klesne počet hmyzu během příštích 10 let o celých 25%. Největší vliv na tuto negativní skutečnost má v naší republice bezpochyby nezodpovědné zemědělství, velkou stopu zde však zanechává i odstraňování zeleně. Nemyslíte, že by zacházení se zelení ve městě mohlo být trochu opatrnější? To, co dělá bytová sídliště obyvatelnější a mnohem příjemnější pro život jsou právě vzrostlé stromy, jejich stín a možnost nekoukat se pouze na nevkusné rozehřáte plochy velkých domů. Za chvíli mezi domy bude pouze step, nějaký ten malý okrasný strom a horko. Chci Vás požádat o sdělení Vašeho názoru na tuto problematiku a o citlivější přístup k městské zeleni. Děkuji za odpověď.
Odpověd

Vážený pane Gajdoši,

děkuji Vám za Vaše upozornění a zájem o veřejnou zeleň v našem městě. Jde o významnou a ne úplně jednoduchou problematiku, která má značný dopad na prostředí, ve kterém žijeme, a tudíž vyvolává mezi občany emoce a kontroverze. I proto se město Polička v roce 2013 rozhodlo nechat odborně posoudit podstatnou část stromů na území města Poličky. Posouzení většiny stromů a skupin stromů provedla v několika etapách firma SAFE TREES, s.r.o. našeho předního arboristy a vysokoškolského pedagoga Ing. Jaroslava Kolaříka, PhD., a zároveň zpracovala Projekt péče o stromy. Tento projekt řeší návrhy na ošetření jednotlivých stromů a kácení stromů ze zdravotních a pěstebních důvodů a průběžně se doplňuje a aktualizuje. Základní informace k jednotlivým inventarizovaným stromům jsou veřejnosti k dispozici na adrese http://www.stromypodkontrolou.cz/ v sekci Mapa.

Kácení probíhá postupně dle naléhavosti, vždy na základě konkrétních důvodů, a je podmíněno povolením dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Většinou je důvodem kácení špatný zdravotní stav stromu, popř. jeho statická stabilita, což jsou charakteristiky, které nejsou vždy laickým okem vidět. To je příklad smrků na ul. Jiráskova. V některých případech jde i o kácení na základě žádosti většího počtu obyvatel a je na zvážení orgánu ochrany přírody, zda jsou důvody v žádosti natolik závažné, že lze povolení ke kácení vydat.  Smrk č. 109 na sídlišti Boženy Němcové, který zmiňujete, stále roste na soukromém pozemku, tak patrně myslíte nějaký jiný strom. Znovu připomínám, že i přes snahu mít stromy pod kontrolou dochází v Poličce k rozlomení nebo i vyvrácení stromů a naštěstí jen k materiálním škodám v řádu desítek až stovek tisíc korun. V žádném případě nechci připustit podcenění rizik, a aby v Poličce došlo k tomu, co se stalo v jiných městech (např. dvě úmrtí v důsledku pádu stromu či větví ve Svitavách).

Po kácení stromů provádí město náhradní výsadbu, buď v místě samém, a pokud to není možné na jiných pozemcích města (např. podél cyklostezky směr Modřec a Bořiny). Ale nejenom to. V rámci projektů svého rozvoje město řeší novou výsadbu v místech, kde dříve byla půda bez stromů. Příkladem je nově vzniklý park v lokalitě Mánesova, kde bylo s podporou dotace ze Státního fondu životního prostředí vysazeno 1493 rostlin, z toho i několik desítek listnatých a jehličnatých stromů. S výsadbou dřevin počítá i projektová dokumentace na sídliště v lokalitě Bezručova a současně se zde připravuje založení dvou nových parkových ploch. Připravuje se také projekt, ve kterém se počítá mj. i s doplněním zeleně na většině sídlišť našeho města. Pokud byste měl Vy sám nějaký návrh, kde by bylo vhodné nějakou zeleň vysadit, můžete se obrátit na náš odbor životního prostředí, kde se jistě setkáte se vstřícným přístupem.

Věřím, že je naším společným zájmem, abychom žili v pěkném prostředí kvalitní veřejné zeleně, a mohu Vám slíbit, že v tomto směru bude město vyvíjet maximální úsilí ke spokojenosti našich občanů.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

                                                                      

 

Info

Autor otázky:  Josef Gajdoš
Odpovídal(a):  ????
Datum otázky:  2/18/2019 11:07:37 AM
Datum odpovědi:  2/19/2019 1:53:06 PM

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď