Město Polička

Oznámení o vyhrazení volebních ploch pro vylepení volebních plakátů

Oznámení o vyhrazení volebních ploch pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň v návaznosti na § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Od 7. září 2022 od 10.00 hodin budou pro účely volební kampaně volebním stranám zaregistrovaným pro volby do zastupitelstva…

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí města Poličky k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do zastupitelstva města Poličky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (zde). Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 30. 8. 2022.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Poličce

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Poličce pro volby do zastupitelstva města Poličky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (zde). Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 22. 8. 2022.   Doplňující informace k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města Poličky, které se uskuteční…

Výzva registračního úřadu ke kontrole návrhu hlasovacích lístků

Výzva registračního úřadu ke kontrole návrhu hlasovacích lístků. Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 11. 8. 2022.

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva města Poličky konané ve dnech 23. a 24. září 2022.

Počet volených zastupitelů

Počet zastupitelů volených v obcích, pro které městský úřad Polička plní úkoly tzv. registračního úřadu ve smyslu § 12 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, je uveden v příloze.    Zastupitelstvo města Poličky bude mít ve volebním období 2022-2026 21 zastupitelů.

Informace pro kandidáty

Volby do zastupitelstev obcí 2022 - infomace pro kandidáty   Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce, tj. do 19. července 2022 do 16.00 hodin, Městskému úřadu Polička, který je registračním úřadem pro volby do: zastupitelstva města Poličky a zastupitelstev obcí: Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí,…

Informace pro voliče

Volby do zastupitelstev obcí 2022 - infomace pro voliče   Volby se konají ve dvou dnech: v pátek 23. 9. 2022 - od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v sobotu 24. 9. 2022 - od 8:00 hodin do 14:00 hodin.   Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.   Hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí…

Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Polička

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev z obcí uvedených v příloze, konané ve dnech 23. a 24. 09. 2022, podávají pověřenému obecnímu úřadu: Městský úřad Polička Palackého nám.…

Minimální počty podpisů na peticích pro jednotlivé obce

Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro jednotlivé obce stanovený v souladu s § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých…