Město Polička

Bezpečnostní rada města

Starosta města na základě Statutu bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička, čl. 1, odst. 2, jmenoval nové členy bezpečnostní rady. Po další volební období bude rada pracovat v následujícím složení:

Jaroslav Martinů (starosta)                                            předseda BR

Ing. Vladimír Bartoš (krizové řízení MěÚ)                      tajemník BR

Mgr. Jan Teplý (tajemník MěÚ)                                      člen

Pavel Štefka (místostarosta)                                          člen

Mgr. plk. Libor Bauer (vedoucí ÚO Policie ČR Svitavy)  člen

Bc. npor. Miroslav Kubík (velitel stanice HZS Polička)   člen

Bc. Lukáš Schauer (velitel JPO II SDH Polička)             člen