Město Polička

Zimní stadion

Základní údaje o ZS

Vlastník ZS:Město Polička

Adresa:

Revoluční, 572 01 POLIČKA

Nájemce:

T.E.S. s.r.o., Jiráskova 977, 572 01 POLIČKA

Správce:

Miloš Grubhoffer, mobil: 605 246 743

tel. na ZS: 461 725 427

Různé o ZS
Rozměr ledové plochy 28 m x 58 m
Zimní stadion je domácím stánkem mužstva TJ Spartak Polička.

Provozní hodiny

Po-Ne 7:00 - 23:00

Bruslení pro školy

Po-Pá 8:00 - 14:00

Veřejné bruslení:

So-Ne 14:00 - 15:30


Popis stadionu:
Zimní stadion je situován v zastavené části města 3 minut od centra. V bezprostřední blízkosti jsou tenisové kurty. ZS má nově vybudovanou střechu se dvěma boky. Diváci stojí na 1 kovové tribuně a okolo hrací plochy. V objektu je 9 šaten pro hráče, šatna pro rozhodčí, sociální zařízení a kiosek s občerstvením. Na halu navazuje objekt strojovny a garáže pro rolbu.
Historie stadionu
O vybudování ledové plochy bylo rozhodnuto na schůzi výkonného výboru TJ Spartak Polička v měsíci listopadu 1985. Začátek výstavby byl v roce 1986, kdy začala demolice původního hokejového hřiště. Umělá ledová plocha byla budována svépomocí t.j. brigádnickou činností za finanční podpory MNV Polička pod hlavičkou TJ Spartak Polička. Projekce umělá plocha- strojovna zajištěna v Chocni, kde tato firma zajišťovala výstavbu ZS v celé republice. Na výstavbě umělé ledové plochy se brigádnicky podílely všechny oddíly TJ Spartak Polička. Dokončení celé stavby provedla firma Pásek Polička v roce 1992. ZS v Poličce byl slavnostně otevřen 23.12.1992. V roce 1995 byly budovány šatny a sociální zařízení. V roce 1996 bylo provedeno zastřešení tribuny pro 800 diváků. V roce 1997 byla vybudována nová betonová hrací plocha z důvodu lepší kvality ledu a prodloužení doby její využitelnosti. V roce 2000 proběhla na zimním stadionu rekonstrukce technologie chlazení ledové plochy. V roce 2001 byla zakoupena nová rolba na úpravu ledové plochy. V roce 2004 poličské zastupitelstvo rozhodlo o zastřešení a přestavbě stávajícího zimního stadionu. Tato přestavba je rozdělena do 3 etap. V roce 2004 proběhla I. etapa zastřešení zimního stadionu a podařilo se ještě zakrýt zimní stadion dvěma boky. Stavbu financovalo město a část peněz se získalo z ministerstva školství. Na podporu výstavby se mezi občany a firmami vybral 1 milion korun. Slavnostního otevření zastřešeného zimního stadionu pod názvem "Velký hokejový svátek" v Poličce se uskutečnil 30. října 2004.