Město Polička

Informace pro pacienty MUDr. Kadidlové -10.4.2020

V souvislosti se záměrem MUDr. Kadidlové ukončit k 30.4. tohoto roku svou činnost, bylo obratem ve čtvrtek 9.4. za součinnosti Města Poličky vyhlášeno Krajským úřadem Pardubického kraje výběrové řízení  na ambulantní zdravotní péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro území Poličky.

Přihlášky lze podat ve lhůtě do 27. května 2020 na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor zdravotnictví, kde je možno získat bližší informace o náležitostech přihlášky, viz. https://www.pardubickykraj.cz/vyhlaseni-vyberovych-rizeni-oz/106846/. Město hodlá aktivním přístupem přispět k obsazení uvolněné pozice např. nabídkou nájemního bytu nebo pomocí při hledání vyhovujících prostor pro ordinaci nového lékaře.

Nadále trvá intenzivní snaha zajistit služby MUDr. Kadidlové, alespoň v omezené míře, minimálně po dobu trvání výběrového řízení na nového lékaře a jeho zapojení do praxe.  V této chvíli platí doporučení stávajícím pacientům paní doktorky, nechat si z praktických důvodů předepsat léky, které dlouhodobě užívají na delší dobu dopředu (na recept lze předepsat dávku na 3 měsíce, ev. využít opakovací recept, kterým lze pokrýt i delší období).

O vývoji celé věci Vás budeme průběžně informovat.