Město Polička

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. května 2020

a/ RM schvaluje návrh zadání pro zpracování studie řešení úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. rámcového návrhu přístavby v rámci dokončení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování studie úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. návrhu přístavby v rámci dokončení rekonstrukce bazénu se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncepty zápisů do kroniky Poličky - Lezníku za rok 2018 a 2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení kupní smlouvy č. 17 na dodávku tepelné energie pro odběrné místo M. Bureše 805-806 v Poličce se společností T.E.S. s.r.o. Polička, se sídlem Polička, ke dni 11. 5. 2020, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zprávu o činnosti Turistického informačního centra Polička za rok 2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou SKANSKA a.s., se sídlem Praha 8, Divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava, na opravu komunikace v Poličce Modřeci -1. část, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zadání zakázky “Rozšíření stávající licence systému SCADA SCX ČOV Polička“ firmě VAE CONTROLS, s.r.o., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí záměr občanské iniciativy FÉNIX ve věci přípravy podkladů pro vytvoření studie dlouhodobého rozvoje Liboháje v Poličce předložený zástupci této obč. iniciativy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Oprava střechy - Mateřská škola Rozmarýnek Polička“ takto: vybraným zhotovitelem je firma BÁČA, Polička s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou BÁČA, Polička s.r.o., se sídlem Polička, na veřejnou zakázku „Oprava střechy - Mateřská škola Rozmarýnek Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 40827374-41, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 22. 5. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 54801844-11, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 14. 5. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 40827337-60, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1,  s platností ode dne 22. 5. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje obnovení provozu mateřských škol zřízených městem Polička od 25. 5. 2020 po jejich uzavření, které bylo schváleno dne 23. 3. 2020 usnesením RM č. 116 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR od 12. 3. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi v rámci zadávacího řízení na akci „Chodník u silnice II/353, ul. Heydukova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.

              

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.