Město Polička

Nová praktická lékařka ordinuje od srpna

Od 10.8.2020 přijímá nová praktická lékařka MUDr. Alena Dvořáková pacienty do nově zřízené ordinace. Pacienti se mohou registrovat osobně, telefonicky popř. přes e-mail dvorakova@ordinacedvorakova.cz.  Je potřeba uvést jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, pojišťovnu a telefon, na kterém Vás ordinace může kontaktovat. S registrací se s Vámi domluví na termínu vstupní prohlídky. Přednostně budou registrováni pacienti bez praktického lékaře, ostatní po domluvě.

Předpokládaný termín zahájení lékařské praxe je tedy 10. 8. 2020. Dřívější termín nebyl vzhledem k nutným administrativním a organizačním krokům, zejména se zdravotními pojišťovnami, možný. Lékařskou praxi bude MUDr. Dvořáková vykonávat v místě bývalé ordinace MUDr. Kadidlové, tedy na adrese Tyršova 175. V budoucnu plánuje MUDr. Dvořáková najít pro svou ordinaci nové bezbariérové prostory v Poličce.

Prosíme pacienty, aby sledovali informace na webových stránkách www.ordinacedvorakova.cz, popř. na dveřích ordinace v Tyršově ulici. Telefon do ordinace – 739 396 676.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města