Město Polička

Pohni se na Gymnáziu Polička

Koronavirus, distanční výuka, hodiny online – minimálně půl roku nejčastěji skloňovaná slova českého školství. Na konci září toho na nás bylo už trochu moc a bylo na čase posunout se dál. A tak jsme se pohnuli – s projektem Pohni se.

Neprobíhající hodiny tělesné výchovy a přemýšlení učitelů tohoto předmětu nad tím, jak motivovat studenty (ale i učitele) ke krátkému protažení, venkovní procházce a dalším sportovním aktivitám, daly vzniknout myšlence, která v sobě slučovala nejenom pohyb, ale také charitativní rozměr. Za každý ujitý, uběhnutý nebo jinak zdolaný kilometr, případně za čas strávený cvičením či posilováním, studenti a učitelé shromažďovali podle předem stanovené převodní tabulky finanční částku, kterou věnovali na dobrou věc. Zcela konkrétně – každý uběhnutý kilometr znamenal příspěvek 5 Kč.

Od 2. října, kdy projekt odstartoval, se do něj zapojilo 112 studentů. Ti svým pohybem nakonec nastřádali úctyhodných, nicméně virtuálních 11 310,- Kč. Partner projektu, poličská firma MEDESA, tuto virtuální částku přeměnila ve skutečný finanční obnos, který zástupci společnosti a gymnázia společně předali řediteli Oblastní charity Polička panu Martinu Dvořákovi.

Touto cestou děkujeme vyučujícím tělesné výchovy za skvělou myšlenku a její realizaci. Pouze u nápadu by zůstalo, pokud by se k němu nepřidali studenti a učitelé. Veliké poděkování patří společnosti MEDESA, která se rozhodla motivovat studenty k pohybu, a zároveň v této nelehké době podpořila dobrou věc. Poděkování patří také Oblastní charitě Polička a jejím zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří nabízí aktivity a služby svým klientům a poličské veřejnosti, těžkým okolnostem navzdory. Velice si toho vážíme!

Závěrem si dovolím využít a navázat na název projektu. Jakkoliv je současná nelehká doba skličující, vždy je prostor pro pohyb těla i srdce tím správným způsobem. Velice děkuji panu učiteli Ladislavu Královi a jeho kolegyním za to, jak nás dokázali společně rozhýbat, a těšíme se na další hnutí tím správným směrem.

Za učitele a studenty gymnázia Mgr. Josef Dvořák