Město Polička

obrázek

Ocenění Ministerstva kultury putuje do poličské knihovny

Ocenění Ministerstva kultury putuje do poličské knihovny

Ministr kultury Lubomír Zaorálek udělil ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2020“.  Městská knihovna Polička obdržela zvláštní ocenění v kategorii “informační počin” za projekt Centrum technického vzdělávání _Půda – moderní učebny pro zájmové vzdělávání v oblasti výuky digitálních technologií a jazyků s dobrou dostupností pro všechny.  Velká gratulace pro Městskou knihovnu v Poličce! 

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Městská knihovna v Praze za projekt CENTRAL jako rychlou centrální katalogizační službu, šetřící knihovnicím a knihovníkům čas, který mohou věnovat více svým čtenářům a čtenářkám. Zvláštní ocenění v této kategorii obdržela právě poličská knihovna.  

Centrum technického vzdělávání _Půda jako nedílná součást spektra služeb Městské knihovny v Poličce je inovativním počinem při poskytování nových služeb veřejných knihoven zejména v menších místech, kde obdobná nabídka jiných institucí chybí. Odborná způsobilost centra rozvíjet téma polytechnického vzdělávání a informatického myšlení v prostředí poličské knihovny je inspirací a následováníhodnou dobrou praxí pro knihovny ve srovnatelných podmínkách.  

“Druhé místo” po Praze je pro knihovnu naší velikosti skvělým oceněním, děkujeme! Obrovský dík musí zaznít "paní z Půdy" Hance Šandové, bez ní by naše podkroví bylo jen "hromada krásných krámů v krásných prostorách". A Tomášovi s Marcelou. Díky. Gratulujeme skvělé Městské knihovně v Praze k hlavní ceně  a připojujeme poděkování. Jejich projekt CENTRAL je, po mnoha a mnoha letech, zásadním a svěžím počinem v nevětraném prostoru české katalogizace a knihovnictví vůbec. Protože knížky, a jejich třídění, jsou v knihovně to nejdůležitější. Dokonce víc než roboti," komentuje úspěch ředitel knihovny Mgr. Jan Jukl. 

http://puda.knihovna.policka.org/ 

Podrobnosti najdete v přiložené tiskové zprávě. 

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Přílohy