Město Polička

Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Kamenice za období 7/2014 - 12/2020

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu.

Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Kamenice za období 7/2014 - 12/2020 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána v souladu s příslušnými §§ stavebního zákona a následně byla předložena zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice schválilo zprávu na svém zasedání dne 9. 3. 2021 usnesením č. 1.

Zpráva obsahuje pokyny pro pořízení Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice.