Město Polička

Oprava silnice do Korouhve včetně mostů

Z důvodu opravy silnice II/360 z Poličky do Korouhve a dvou mostů, které jsou její součástí, bude tato komunikace po etapách uzavřena.  Řidiči budou muset využívat vyznačené objízdné trasy. Oprava silnice a dvou mostů v režii Pardubického kraje potrvá od 8. dubna do 20. července 2021. Součástí této rekonstrukce je i most na již opravené části silnice (v ulici Zákrejsova).  Kraj zde uskutečnil opravu v roce 2018, nezafinancoval však opravu mostu, z tohoto důvodu využije odstávku dopravy v tomto roce a vymění most celý.  Dodavatel stavby přislíbil, že most bude průjezdný již měsíc před červencovým termínem dokončení celé akce. Taktéž bude vyměněn most před obcí Korouhev.

Objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy bude vedena směr Jedlová – Korouhev, nákladní automobily nad 3,5 t pojedou směr Bystré – Sulkovec – Jimramov – Korouhev. 

Prosíme řidiče, aby pečlivě sledovali dopravní značení a zároveň prosíme o trpělivost při omezení z důvodu této důležité opravy.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Přílohy