Město Polička

Ukončení sbírky pro Moravu

Vážení občané,

materiální sbírka uspořádaná Oblastní charitou Polička pro tornádem postiženou MORAVU končí dnes 30. 6. v 17 hod. Ze srdce děkujeme všem za solidaritu, rychlou podporu a pomoc v nouzi. Děkujeme i za finanční příspěvky, které od Vás směřují i na speciální bankovní účet Diecézní charity Brno. Tato forma podpory je momentálně nejpružnější a nejefektivnější a stále pokračuje.

Rádi vyřizujeme veliká poděkování tamních lidí za solidaritu, obětavost a nezištnou pomoc.

Aktuální informace k vývoji situace budeme zveřejňovat na webu i FB OCHP, kde zároveň ponecháváme i číslo sbírkového konta.

Vážení přátelé, přejeme všem pevné zdraví a vlídné léto.