Město Polička

Zveme vás na Oranžové hřiště v Poličce

V pátek 2. září 2022 byla slavnostně přestřižena páska u nového hřiště v lokalitě Bezručova. Děti mohly tento krásný prostor využívat již od konce května tohoto roku, oficiální předání hřiště proběhlo za účasti starosty města Jaroslava Martinů, místostarosty Pavla Štefky a vedení firmy Ravensburger Karton, s.r.o. Své dílo představil i realizátor hřiště pan Petr Sobotka.

 „Víceúčelové hřiště - Park Zahrádky Polička a Centrum pro malé děti“ je v hodnotě 3 mil. Kč.  Nový park nabízí vyžití menších i větších dětí na skluzavkách, trampolínách, pískovišti, terénu s atraktivním umělým povrchem, pružinových houpadlech, houpačkách a lanové dráze. Senioři zde budou moci udržovat svoji kondici na cvičebních prvcích.

Tento projekt je spolufinancován z finančního příspěvku poskytnutého Nadací ČEZ z grantu Oranžové hřiště (500 tis. Kč na hřiště pro větší děti a pro seniory) a daru od společnosti Ravensburger Karton, s.r.o. (700 tis. Kč na centrum pro malé děti). Sponzorům patří velké poděkování za tento úžasný prostor pro děti i dospělé!

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města