Město Polička

Zpráva o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 - 5/2022

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu.

Zpráva o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 - 5/2022 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána v souladu s příslušnými §§ stavebního zákona a následně byla předložena zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo obce Borová schválilo zprávu na svém zasedání dne 12. 9. 2022 usnesením č. 58.

Zpráva obsahuje pokyny pro pořízení Změny č. 1 ÚP Borová.

Přílohy