Město Polička

Komise pro energetickou koncepci

Již potřetí se v příštím týdnu sejde komise pro energetickou koncepci, jejíž hlavní náplní je řešení současné energetické krize. V komisi pracují odborníci na energie, tedy ti, co znají dobře trh s energiemi a jeho dodavatele, odborníci na alternativní zdroje energií, zejména na využití fotovoltaiky, členy jsou zástupci vedení města, zastupitelů i firmy T.E.S.

Komise již vytipovala některé objekty, které jsou ve vlastnictví našeho města a jejichž střechy by byly vhodné pro umístění solárních panelů. V příštím roce by tak mohly být realizovány projekty solárních panelů na střeše ZŠ Na Lukách, DPS Penzion Polička, na kotelně Svépomoc a dalších. Základní otázkou před samotnou realizací je návratnost investic, záleží také na vypsaných dotačních výzvách, které by město pro plánované projekty mohlo využít. Problematiku spojenou se změnou klimatu řeší i „Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička“, kterou pro Poličku zpracovává společnost EKOTOXA s.r.o.

Zároveň město Polička i v letošním roce pokračuje ve výměně svítidel veřejného osvětlení. V rámci IV. etapy vyměníme 221 ks stávajících svítidel za nová LED svítidla, a to v částech Lezník, Modřec, Střítež, park, centrální hřbitov. Předpokládaná cena realizace je ve výši 3,6 mil. Kč; předpokládaná výše dotace 550 tis. Kč.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města