Město Polička

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Polička po vydání změny č. 4

V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Polička po změně č. 4.