Město Polička

Tržní řád

Aktuální znění tržního řádu naleznete ve vyhláškách a nařízeních města.