Město Polička

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 20. října 2011

ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, Jiřího Hejtmánka a Mgr. Jana Matouše.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Marii Báčovou, ověřením zápisu
Mgr. Davida Šafáře a MUDr. Miloslava Kaprase.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2011.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
• Ekocentrum Skřítek Praha, ve výši 9.000,- Kč na podporu činnosti Ekocentra
• SK8 Slalom Polička, ve výši 10.800,- Kč na účast juniorů a žáků na Mistrovství Evropy
v Brně
• SRPŠ při Gymnáziu v Poličce, ve výši 8.000,- Kč na divadelní dílnu a hry studentů
• TJ Spartak Polička - oddíl stolního tenisu, ve výši 6.200,- Kč na sportovní činnost žáků a dorostenců
• TJ Spartak Polička – oddíl tenisu, ve výši 20.000,- Kč na sportovní činnost s mládeží a dorostem

ZM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 20.000,- Kč na projekt: minivolejbal pro 1. a 6. třídu ZŠ.

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 1210/14 v k.ú. Polička o výměře 4718 m2 ve vlastnictví společnosti KOH-I-NOOR holding a.s., Praha 4, za pozemek p.č. 1210/25 o výměře 5058 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Rozdíl ve výměrách 340 m2 ve prospěch města Poličky bude doplacen v kurzu 590,-Kč/m2.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1168/4 o výměře 34 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
ZM schvaluje prodej podílu ve výši 629/22820 na stavebních parcelách č. 2860,2861, 2862,2863,2864 v k.ú. Polička majitelům bytové jednotky č. 900/2. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej podílu ve výši 673/22820 na stavebních parcelách č. 2860,2861, 2862,2863,2864 v k.ú. Polička majitelům bytové jednotky č. 903/4. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6078/3 o výměře 63 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM neschvaluje prodej částí pozemků p.č. 485/1 a p.č. 485/2 v k.ú. Polička o celkové výměře
cca 130 m2.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 146 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Polička.

ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 7 o výměře 317 m2 v k.ú..

ZM odvolává stávající členy Osadního výboru v části města Střítež.

ZM schvaluje nově zvolené členy Osadního výboru v části města Střítež:
Alena Červová, Josef Jaščevskyj, Josef Vostřel, Jiří Haupt, Ladislav Kováč, Marek Mlynář a Oldřich Kopecký.

ZM volí předsedou Osadního výboru v části města Střítež pana Josefa Jaščevského.

ZM souhlasí se záměrem pořízení nové lesnické techniky pro práce v městských lesích za předpokladu poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova.
 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.