Město Polička

obrázek

Měšťanské domy

Měšťanské domy

Řada v jádru gotických domů (jejich přestavbu z dřevěných na kamenné ve 14. století dokládají gotické valené klenby ve sklepech, v některých případech i dvouúrovňových) byla přestavěna po požáru v roce 1540 renesančně, v 18. století barokně a po dalším požáru v roce 1845 klasicistně - do tohoto období spadá vznik velkého souboru vyřezávaných klasicistních domovních vrat a dveří.

Nejstarším a zároveň nejpozoruhodnějším dokladem kamenné domovní zástavby je zadní komora domu čp. 59 (Optika na Palackého náměstí) se zachovanou křížovou klenbou, jejíž žebra se ve vrcholu klenby stýkají ve dvou terčových svornících; architektonické detaily zařazují klenbu do doby okolo roku 1390.

K dalším zajímavým domům patří dům čp. 4 (v ulici Masarykově) s klasicistním dvoulodním mázhausem a dům čp. 41 (v ulici Riegrově) s nejlépe zachovanou klasicistní fasádou.