Město Polička

Památky

Úvodní fotografie ke článku

Gotické opevnění

Mezi poličská nej patří mohutné kamenné…

Úvodní fotografie ke článku

Hrad Svojanov

Uprostřed hlubokých lesů nad romantickým údolím…

Úvodní fotografie ke článku

Rodná světnička Bohuslava Martinů

Pokud se odhodláte zdolat 192 schodů v kostelní věži,…

Úvodní fotografie ke článku

Barokní skvosty na Palackého náměstí

Barokní radnice Podobu původní gotické radnice…

Úvodní fotografie ke článku

Morový sloup na náměstí

Morový sloup na náměstí, vysoký 22 metry,…

Válečné hroby a pietní místa

Město Polička zpracovalo přehled válečných hrobů a pietních míst na území Poličky a obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Polička.  V přehledném seznamu najdete fotografii každého pomníku, jeho gps souřadnice, text, který je na pomníku uveden a také mapku s jeho umístěním.  Přehled k dispozici zde. Podrobnější informace naleznete…

Úvodní fotografie ke článku

Kostel sv. Jakuba

První písemná zmínka o poličském…

Úvodní fotografie ke článku

Měšťanské domy

Řada v jádru gotických domů (jejich přestavbu z dřevěných…

Vyřezávaná domovní vrata

Při obnově města, zničeného požárem v roce 1845, vznikl unikátní soubor vyřezávaných klasicistních domovních vrat a dveří. V České republice patrně neexistuje žádný podobný soubor, který by co do různorodosti forem a jemnosti řemeslného podání byl srovnatelný s poličským. Tento soubor (z 65 evidovaných vrat a dveří vnitřního města se do dnešní doby zachovalo 30 exemplářů) je památkově chráněn.

Městské činžovní domy

Dva soubory činžovních domů byly vystavěny na nábřeží Svobody (4 domy) a v ulici E. Beneše (5 domů) v rondokubistickém slohu v letech 1923-24 podle návrhu architekta Václava Flégla z Prahy. Při jejich projektování byla zvolena jistá unifikace - vždy po dvou bytech ve zvýšeném přízemí a prvním patře a dva menší byty v podkroví. Název slohu vznikl podle charakteristických kruhů a půloblouků na fasádě - kubismus a rondokubismus jsou specialitou české architektury, jíž přispěla do pokladnice evropského kulturního dědictví

Šmídova vila

Budovu stavěl v letech 1933-1934 podle svého vlastního návrhu architekt a stavitel Bohuslav Šmíd, který ji navrhl nejen jako obydlí pro svoji rodinu, ale i pro projekční kancelář, kterou umístil v přízemí. Budova je tvořena navzájem se pronikajícími kvádry a výsledný dojem je umocněn vysokým pásovým oknem s vitráží Karla Svolinského. B. Šmíd zde opět užil své oblíbené kombinace brizolitové omítky s režnými cihlami, kterou doplnil tmavě modrými rámy oken a bílými křídly. Harmonicky působící dům doplnil vrátnicí do přilehlého…

Úvodní fotografie ke článku

Kostel sv. Michala

Intaktně dochovaný renesanční kostel vystavěl před rokem…

Zvonice

Zvonice byla postavena pravděpodobně současně s kostelem sv. Michala. Jedná se o zděnou hranolovou patrovou stavbu na obdélníkovém půdorysu, v přízemí je valeně sklenutý půlkruhový vchod na hřbitov. V patře visí zvon zasvěcený sv. Michalu, odlitý v roce 1598 mistrem Eliášem v Hradci nad Labem (dnešním Hradci Králové).

Kostnice

Kostnice při vstupu na hřbitov byla postavena v letech 1770-74 údajně poličským polírem N. Tylem. Jedná se o stavbu čtvercového půdorysu se zkosenými nárožími. Fasáda je členěna pilastry nesoucími hlavní římsu, průčelí je završeno trojúhelníkovým štítem, kopulovitá střecha plechovou věžičkou. “Pomni o poczestny na popel nass jenž wnitř odpočiwa” hlásá nápis na její stěně.