Město Polička

Informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Informace dle zák. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle žádosti.

Poskytnutí informací Navitel s.r.o.

Městský úřad Polička, odbor dopravy, (dále jen „správní orgán“) jakožto povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dne 06. 05. 2020 prostřednictvím e-podatelny…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vyřízení žádosti k dokumentaci případu dle zák. č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Využití mediace v praxi OSPOD.

Výroční zpráva za rok 2019 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční  zpráva  za rok 2019 dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k  informacím  v platném znění - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 15.1.2020 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2020

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020 Město Polička stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 6.6.2019 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Výroční zpráva za rok 2018 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční  zpráva  za rok 2018 dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k  informacím  v platném znění - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Dne 6.2.2019 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.  

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2019

Sazebník za informace poskytované  městem  Polička pro rok  2019 dle  z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 4.1.2019 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 21. 5. 2018 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.   Přílohy

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 2.5.2018 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 13.2.2018 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Výroční zpráva za rok 2017 dle z.č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt :  Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČ 00277177 1)   V roce 2017 bylo podáno  7 písemných žádostí o  poskytnutí   informace dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Žádosti byly směřovány na tyto odbory  MěÚ  Polička a týkaly se: úsek  tajemníka investiční…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 29. 11. 2017 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.    

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 24. 10. 2017 byla na MěÚ Polička,Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, doručena žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci vedeného správního řízení.

Směrnice Rady města Poličky k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Článek 1 Účel směrnice Tato směrnice stanoví jednotný postup při aplikaci z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen InfZ) v podmínkách města Poličky. Je závazná pro všechny zaměstnance města Poličky zařazené do městského úřadu. Článek 2 Zveřejňované informace 1. Město Polička zveřejňuje jako povinný subjekt informace dle § 5 InfZ na webových stránkách města www.policka.org 2. Další informace jsou zveřejňovány v souladu se z. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 16. 8. 2017 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci škodlivých ptáků

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 17. 7. 2017 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 07. 07. 2017 byla doručena na MěÚ Polička žádost společnosti REMA AOS, a.s o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 22. 5. 2017 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 10. 3. 2017 byla doručena na město Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 4.11.2016 byla doručena na město Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 18. 1. 2017 byla na odbor finanční a plánovací podána ústní žádost pana Josefa Jaščevského o poskytnutí informace k vyúčtování účelové dotace č. 047/2016 a č. 136/2016 - příjemce Ivan Šrek, na vytvoření ekologických pisoárů ve výši 10.000 Kč a 4.000 Kč; účelové dotace č. 085/2016 - příjemce M.A. Veronika Šrek Bromová, na výstavu…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 5. 1. 2017 byla doručena na město Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2017

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2017 dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Město Polička stanoví  v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 14. 12. 2016 byla doručena na město Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 20. 6. 2016 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 23. 6. 2016 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 6.5.2016 byla doručena na oddělení IT žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týkala datových zpráv prostřednictvím datových schránek

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 17.4.2016 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   Žadateli byla zaslána odpověď.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 4.4.2016 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 7.4.2016 byla doručena na oddělení IT žádost o doplňující informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týkala datových zpráv prostřednictvím datových schránek

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 14.4.2016 byla doručena na oddělení IT žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týkala spisové služby.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 23.3.2016 byla doručena na oddělení IT žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týkala datových zpráv prostřednictvím datových schránek

Výroční zpráva za rok 2015

            dle § 18  z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění       Povinný subjekt :    Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČO 00277177 1)  V roce 2015 bylo podáno 7 písemných žádostí o podání informace dle z. č.106/1999 Sb.  o svobodném…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 3. 12. 2015 byla na odbor finanční a plánovací podána ústní žádost pana Josefa Jaščevského o poskytnutí informace k vyúčtování účelové dotace č. 136/2015 - příjemce Alena Červová, na posezení s hudbou a tancem pro obyvatele Stříteže ve výši 10 000 Kč a účelové dotace č. 137/2015 - příjemce Zdislava Vostřelová, na divadelní…

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999sb.

žádost ze dne 28.5.2015 včetně odpovědí viz přílohy.

Informace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní Mgr. Hejzlarová, reaguji na Vaši žádost ze dne 6. 5. 2015 a podle  z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji  Vámi požadované informace: Město Polička v rámci svého rozpočtu na rok 2015 má vyčleněnou finanční částku na pomoc osobám hrozícím sociálním vyloučením. V roce…

Informace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Ing. Navrátile,   reaguji na Vaši žádost ze dne 22. 4. 2015 a podle z.č. 106/1999 Sb., o svobném přistupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji Vámi požadované informace: Městský úřad Polička obdržel státní příspěvek na výkon pěstounské péče v roce 2013  ve výši:   640 000,- Kč. Příspěvek…

Výroční zpráva za rok 2014

                                       VÝROČNÍ   ZPRÁVA   ZA   ROK   2014               dle § 18  z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném…

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vážený pane magistře, na základě Vaší žádosti ze dne 26. ledna 2015 Vám zasílám požadované údaje o počtu našich pracovníků (bez městské policie). rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Počet 77 75 74 73 72 71 68 69 68 S…

Poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb. ve věci postupu při porušování zák.č.201/2012 Sb.

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ   Vaše žádost čj.:   Ze dne:                25. 9. 2014                                                                                                          …

Odpověď na žádost o poskytnutí informací

  Poskytnutí informace dle zákona 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím   Vážená paní Kopecká,   Město Polička obdrželo dne 22. 9. 2014 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte sdělení: Jaké…

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci odpadového hospodářství

MĚSTO  POLIČKA            Šárka Valentová Zámrsk 25 565 43 Zámrsk           Vaše č. j./ze dne                            …

Výroční zpráva za rok 2013

                                  VÝROČNÍ   ZPRÁVA   ZA   ROK   2013       dle § 18  z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt :   Město Polička,…

Výroční zpráva za rok 2012

                                  VÝROČNÍ   ZPRÁVA   ZA   ROK   2012       dle § 18  z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění   Povinný subjekt :   Město…

Úvodní fotografie ke článku

Odpověď na žádost o poskytnutí informaci

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle…

Výroční zpráva za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění   Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, 571 01 Polička IČO 00277177 a) V roce 2011 bylo podáno 5 písemných žádostí o podání informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Žádosti byly směřovány na tyto odbory : sekretariát starosty - plán investičních akcí na rok 2011 odbor vnitřních věcí - správní řízení dle § 5 občanského zákoníku stavební úřad - dotaz…

Ceník za informace poskytované MěÚ v Poličce

Město Polička stanoví v souladu s § 5 odst.1 písm.f) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím , v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen sazebník): Čl. I Náklady na pořízení kopií 1. Za…

Výroční zpráva za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 dle § 18  z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt :   Město Polička, Palackého nám. 160, Polička                                    IČO 00277177     a)  V roce 2010 byly podány 2 písemné žádosti o podání informací dle z.č. 106/1999 Sb. o…

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ   ZPRÁVA ZA ROK  2009 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění    Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička                               IČO   00277177      a) V roce 2009 byla podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací…

Výroční zpráva za rok 2008

                                          VÝROČNÍ   ZPRÁVA ZA ROK  2008         dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění       Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička                               IČO…

Výroční zpráva za rok 2007 dle § 18 z.č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

                                                     VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007                        dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu…

Výroční zpráva za rok 2006

VÝROČNÍ   ZPRÁVA ZA ROK  2006dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČO 00277177      a) V roce 2006 byly podány 2 písemné žádosti o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. První byla adresována stavebnímu úřadu a týkala se kolaudačního rozhodnutí pro stavbu „ Inženýrská infrastruktura…

Výroční zpráva za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005   dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění  Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, PoličkaIČO  00277177   V roce 2005 byly podány 3 písemné žádosti o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dvě z nich byly  adresovány odboru územního rozvoje a životního prostředí a týkaly se nakládání s odpady na území města Poličky a ukončených správních řízení. Třetí byla směřována na odbor…

Výroční zpráva za rok 2004

VÝROČNÍ  ZPRÁVA dle § 18 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v plat. znění za rok 2004   Povinný subjekt: Město Polička, Palackého nám.160, Polička, IČO 00277177   V roce 2004 nebyla podána žádná písemná žádost o poskytnutí informace. Kontrolním orgánem nebyly zjištěny nedostatky při dodržování citovaného zákona a tedy nebyly uloženy sankce. V Poličce dne 25.2.2005 JUDr.Dagmar Vašková, vedoucí odboru vnitřních věcí Na úřední desce MěÚ vyvěšeno 28.2.2005     

Výroční zpráva za rok 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Povinný subjekt: Město Polička, Palackého nám. 160, Polička IČO 00277177 V roce 2003 byla podána jedna písemná žádost o podání informace. Byla směřována na odbor územního rozvoje a životního prostředí a vztahovala se k rekonstrukci Tylova domu. Požadované informace byly žadateli písemně poskytnuty v zákonem stanovené lhůtě, žádost byla vyřízena bezplatně. Nebyly zjištěny nedostatky při dodržování…

Výroční zpráva za rok 2001

dle § 18 z.č. 106/99 Sb. Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, PoličkaIČO 00277177 V roce 2001 byla podána pouze 1 písemná žádost o poskytnutí informace. Byla adresována na majetkoprávní odbor a týkala se obecně celkové výměry a ceny pozemků v katastrálním území Polička prodaných Městem Polička v roce 2000. Požadovaná informace byla ve lhůtě stanovené zákonem písemně poskytnuta a její poskytnutí bylo zpoplatněno v souladu s přílohou ke Směrnici…