Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Sociální služby

Kontakty na poskytovatele sociálních služeb :
 
Dům pečovatelské služby „Penzion“,Družstevní 970, Polička
Pavel Brandejs - ředitel
Dům s pečovatelskou službou "Penzion"
Družstevní 970
572 01 Polička
tel: 461753121, 461725544
mo: 603836975
email: reditel@dpspolicka.cz
www.dpspolicka.cz
 
 
Domov důchodců v Poličce, Eimova 1020, Polička
e-mail : ddpolicka@tiscali.cz
telefon 461 722 700 kl.453, 452
 
Poličská nemocnice, s.r.o. Polička, Eimova 294
e-mail: ldn.nempol@tiscali.cz
telefon 461 722 700
 
Svazek obcí AZASS Polička, Palackého nám.160, Polička
e-mail: azass@tiscali.cz
telefon 461 722 700, kl. 131( středisko sociální integrace)
                                  kl. 535 ( stravování)
 
Občanské sdružení Květná zahrada, Květná
e-mail: kvetnazahrada@seznam.cz
telefon 731 516 644
 
Městský úřad Polička, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Polička, Nádražní 304
e-mail: socialni@policka.org
telefon 461 723 844
 

Občané Poličky se vyjadřovali k problematice dostupnosti bydlení

Na jaře letošního roku proběhlo v Poličce celkem pět diskuzních setkání s občany na téma dostupnosti bydlení v Poličce. Akce se konala pod záštitou města Polička a kromě zaměstnanců MěÚ se na její realizaci podílela také Agentura pro sociální začleňování, Oblastní Charita Polička, rodinné centrum MaTami, Městská knihovna Polička a ...

Tvorba koncepce bydlení v Poličce – město se zajímá o potřeby obyvatel

Od června 2017 probíhá roční spolupráce města Polička s Agenturou pro sociální začleňování – společně tvoří podklady pro koncepci bydlení v Poličce. Během prvních šesti měsíců vznikla podkladová analýza, která mapuje místní bytovou situaci a její vývoj v posledních letech. Proběhlo několik setkání odborníků ze státního i neziskového sektoru a ...

Dětský domov vyhlašuje výběrové řízení na sociální pracovnici

Dětský domov Polička A.Lidmilové 505, 572 01 Polička vyhlašuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník/pracovnice Místo výkonu práce: Dětský domov Polička Pracovní úvazek : plný Předpokládaný vznik pracovního poměru: od 15. 5. 2015 Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a ...

Linka důvěry

Linka důvěry Ústí nad Orlicí se představuje „Linka důvěry, dobrý den… „ první slova, která klient uslyší po zavolání na naše pracoviště. Základním posláním Linky důvěry je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci prostřednictvím telefonické komunikace. Je tu pro každého člověka, který potřebuje pochopení, podporu a ...

Právě procházíte:

Úvod | Sociální služby