Kontakty

dle odborů

Odbor dopravy

Mgr. Kovář Jan
Halamka Miroslav, DiS.
Bc. Hutirová Barbora
Mlynářová Monika
Muff Václav
Pachovský Jiří
Bc. Štaud Václav
Bc. Švandová Stanislava
Vítková Jana

Odbor finanční a plánovací

Ing. Vacková Ivana
Bartošová Zdeňka
Bc. Budařová Iva
Bc. Češková Světlana
Hrstková Lenka
Jandíková Marcela
Jansová Jana
Krumplová Jarmila
Poulová Ester

Odbor lesního hospodářství

Ing. Krejčí Radek
Prudká Marie

Odbor obecní živnostenský úřad

Bc. Zindulková Eva
Bednářová Vlasta
Trávníčková Jana

Odbor sociálních věci a zdravotnictví

Bc. Černíková Martina
Harašta František
Bc. Chemišincová Šárka, DiS.
Bc. Jílková Pavlína
Bc. Krejčí Pavlína, DiS.
Neudertová Pavlína, DiS.
Bc. Rensová Jana
Bc. Skálová Pavlína
Staňková Marie
Uhlířová Jitka, DiS.
Zavřelová Zuzana, DiS.

Odbor správy majetku

Ing. Vomočilová Květa
Bednářová Martina
Findejsová Romana, Dis.
Špačková Marcela
Trávníčková Jana

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Ing. Mastná Marta
RNDr. Coufal Jiří
Mgr. Holomek Stanislav
Hrstka Zdeněk, DiS.
Kárský Rostislav
Ing. Klein Radek
Mach Jiří
Mgr. Mlynář Aleš
Ing. Veselá Monika
Ing. Vopařilová Martina

Odbor vnitřních věcí

JUDr. Vašková Dagmar
Havranová Božena
Hegmonová Věra
Lorencová Klára
Neumannová Lenka
Bc. Novotná Tereza
Nunvářová Renáta, DiS.
Švecová Edita
Zahradníček Michal

organizační složka VP

Teplý Jan

Stavební úřad

Kašpar Václav
Brokl Vlastimil
Ing. arch. Popelková Lenka
Puchar Pavel

Tajemník

Mgr. Teplý Jan
Ing. Bartoš Vladimír
Hofmanová Lucie
Klimešová Eva
Králíčková Anežka
Nečas Miroslav
Němcová Magdalena
Nespěšná Vlasta
Mgr. Novotná Pavlína
Nunvářová Zuzana
Ing. Šauerová Naděžda
Mgr. Škeřík Zdeněk
Votruba Ondřej

Vedení města

Martinů Jaroslav
Štefka Pavel

Kontaktní adresy

Palackého nám. 160
Polička, 572 01
telefon: 461 723 888
fax: 461 725 926
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
číslo účtu: 19-1283399369/0800
Datová schránka: w87brph
Profil zadavatele: zde
Pro běžnou a neúřední emailovou korespondenci mimo spisovou službu: info(zavinac)policka.org
Zprávy zaslané na tuto adresu nebudou zpracovávány jako podání a odesílatel nebude informován o přijetí, zpráva nedostane identifikační značku atd. Přesto bude vyřízena a předána příslušné osobě, pokud toto bude ze zprávy zřejmé, avšak pouze jako běžná zpráva elektronické pošty.

Elektronická podatelna

výlučně pro elektronické úřední podání
epodatelna(zavinac)policka.org
urad(zavinac)policka.org
  • akceptované přílohy: PDF,DOC,XLS,TXT,RTF
  • pouze pro oficiální komunikaci
  • reklamní a propagační materiály jsou separovány!
  • Maximální akceptovaná velikost e-mailu je 20MB!
Je-li podání vůči správnímu orgánu učiněno pouze emailem, který není podepsán zaručeným elektronickým podpisem, trpí takové podání vadou, kterou je nutné odstranit, aby bylo možné se podáním dále zabývat. Formu a náležitosti podání, coby úkonu směřujícímu vůči správnímu orgánu, taxativně stanoví § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“). Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že podání učiněné v elektronické podobě, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Způsob podání učiněné emailem SŘ také připouští, avšak pouze za podmínky, že takové podání je do pěti dnů od jeho doručení potvrzeno písemně, ústně do protokolu, nebo, jak již bylo zmíněno výše, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Rezervační systém

Na některé agendy si můžete online rezervovat termín.