Komise

Komise bytová

Mgr. Stanislavová Anita
Hejtmánek Jiří
Ing. Klusoň Petr
Pospíšilová Marie
Mgr. Bc. Šimon Pavel
Totušek Radim
Uhlířová Jitka, DiS.
Bc. Zavoral Milan

Komise dítě a volný čas

Ing. Červený Filip
Mgr. Dvořáková Alena
Erbes Petr
Lichtág Václav
Nožková Kristýna
Pražan Pavel
Tauerová Markéta
Zbořil František, ml.

Komise dopravní a bezpečnostní

Mgr. Kovář Jan
Andrle Jarmil
Červený Jindřich
Ing. Dvořák Petr
Mgr. Fila Vítězslav
Halamka Miroslav, DiS.
Mgr. Haraštová Ludmila
Horníček Aleš
Mgr. Kastner Vít
Bc. Kubík Miroslav
Roušar Jaroslav
Ing. Vlček Petr

Komise kulturní

Zrůst Lukáš
Gloser Bedřich
Jílková Petra
PhDr. Junek David
MVDr. Kysilka Pavel
Marešová Tereza
MUDr. Vykypěl Jakub
Zavoralová Alena

Komise pro občanské záležitosti

Hejtmánková Eva
Cupalová Jiřina
Červená Vilemína
Dvořáková Marta
Chválová Danuška
Krištofová Jana
Krůlová Jiřina
Machová Blanka
Štefková Božena
Štolová Jaroslava
Švecová Edita
Trnková Naděžda
Vondrová Helena
Wolfová Ludmila

Komise pro prevenci kriminality

Horníček Aleš
Bc. Černíková Martina
Ing. Dvořák Petr
Halamka Miroslav, DiS.
Mgr. Haraštová Ludmila
Mgr. Chalupníková Gabriela
Mgr. Jiroušová Erika
Bc. Kadlec Antonín
Šafář David
Mgr. Bc. Šimon Pavel
Witzová Eva
Zbytovský Petr

Komise pro zahraničí a cestovní ruch

Ing. Šauerová Naděžda
Dempír Miloš, DiS.
Mgr. Hořínková Dvorská Petra
Hrubá Eliška
PhDr. Junek David
Klimeš Jakub, DiS.
Král Ondřej
Mgr. Matouš Jan
Tauerová Markéta
Zeman Radek

Komise sportovní

Bc. Kadlec Antonín
Bulva Leoš
Ehrenberger Jiří
Mgr. Fila Vítězslav
Grubhoffer Miloš
Mgr. Haraštová Ludmila
Ing. Chmel Michal
Ing. Kysilko Roman
Mgr. Matouš Milan
Ing. Navrátil Pavel
Ing. Opina Jozef
Pazlarová Alena
Roušar Jaroslav
RNDr. Vacek Ivo
Mgr. Zachová Andrea
Zbytovský Petr

Komise stavební a životního prostředí

Mgr. Matouš Jan
Báča Oldřich
Ing Beneš Milan
Ing. Bidlo Karel
Mgr. Hebronová Anna
Hejtmánek Jiří
Hladík Jiří
Bc. Chmelová Andrea
Ing. Ivanovski Cobe
Kastner Jakub
Ing. Kozáček Martin
Kýna Vlastimil
Ing. Opina Jozef
Pražan Pavel
Ing. Šafář Petr, ml.
Totušek Radim

Komise zdravotně-sociální

Šimon Petr
Brandejs Pavel
Cabrnoch Josef
Hanusová Danuše
Jukl Jan
Kašparová Zlatuše
Ing. Navrátilová Anna
MUDr. Plšek Martin
Pospíšilová Marie
Smolková Irena
Mgr. Stanislavová Anita
Ing. Stráník Libor
Mgr. Šafářová Markéta
Šimková Erika

Výbory

Finanční výbor

Ing. Baláš Josef, Ph.D.
Bednář Bohumil
Ing. Dobiáš Jaroslav
Jílková Alena
Klepárník Otakar
Ing. Ohlídalová Marcela
Šimon Petr
Ing. Uttendorfský Karel
Zbořil František

Kontrolní výbor

RNDr. Scheib Ladislav
Čapek Zdeněk
Dvořáková Yvonne
Hlouš Marcel
Mgr. Kastner Vít
Rozkošná Mária
Šrek Ivan
Večeřa Jan
Ing. Vopařilová Martina

Osadní výbor Lezník

Křivka Vladislav
Mgr. Hebronová Anna
Mgr. Klepárník Martin, Ph.D.
Kopecký Josef
Kuttelwascherová Stanislava
Pešková Veronika
Vacek Luboš

Osadní výbor Modřec

Soukal Pavel
Andrlík Zdeněk
Bidmon Radek
Flídrová Martina
Hurychová Hana
Kašpar Michal
Majorová Marie
Tůma Milan

Osadní výbor Střítež

Jaščevskyj Josef
Červová Alena
Haupt Jiří
Kopecký Oldřich
Kovač Ladislav
Mlynář Marek
Šrek Ivan
Vostřel Josef

Výbor pro výchovu a vzdělávání

Mgr. Matouš Milan
Mgr. Cechová Lenka
Fialová Věra
Mgr. Klepárník Martin, Ph.D.
Mgr. Kohut Rostislav
Mgr. Kosíková Olga
Neudertová Miroslava
Mgr. Novotná Lenka
Mgr. Pazlarová Alena
Střílková Vladimíra
Mgr. Šafář David