Dotace z rozpočtu města Poličky

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky schvaluje každoročně zastupitelstvo města. Tyto zásady stanoví částky k rozdělení, náležitosti žádostí, režim projednávání a schvalování žádostí a podmínky vypořádání poskytnutých dotací.

Žádosti se podávají výhradně na předepsaném formuláři a v plném rozsahu požadovaných údajů. Formuláře jsou k dispozici ve vestibulu budovy městského úřadu, v příjmové pokladně a na webových stránkách města.

Agendu poskytovaných dotací vyřizuje příjmová pokladna – přízemí, dveře č. 12.

Kontaktní úředníci

Jansová Jana
referentka – dotace neziskovým organizacím a správce místních poplatků (Odbor finanční a plánovací) - tel.: 468001716
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M03